Koirametsä Espooseen? Sopivaa paikkaa hankala löytää

Espoon kaupunginvaltuustoon jätettiin marraskuussa 2020 aloite koirametsän perustamisen selvittämisestä.

Kaupungin virkamiehet, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus eivät vastauksissaan täysin tyrmää koirametsää, mutta asiaan liittyy hankaluuksia.

Koirametsän tavoitteena on, että koiraa voisi ulkoiluttaa vapaana, omistajan hallinnassa. Esimerkiksi Helsingin Östersundomissa sijaitseva koirametsä on 50 hehtaarin kokoinen metsäalue. Sitä ei ole aidattu, mutta se rajautuu selvästi havaittaviin tiehen, puroon, sähkölinjaan ja niittyihin.

– Koirametsän perustamiselle Espooseen ei ole estettä, haasteita koirametsän paikan löytämiselle sen sijaan on, todetaan kaupunginhallituksen huhtikuussa 2021 hyväksymässä vastauksessa valtuustoaloitteeseen.

Aitaamattoman koirametsän perustaminen taajama-alueelle olisi vaikeaa. Erityisesti Etelä-Espoon puolelta on vaikea osoittaa koirametsäksi soveltuvaa aluetta.

– Mutta asiaa voidaan tarkastella tulevien mahdollisten maankäytön ja kaavahankkeiden osalta, jos mahdollista, luvataan kaupunginhallituksen vastauksessa.

Pohjois-Espoossa metsäisten rakentamattomien alueiden osuus on huomattavasti suurempi, jolloin koirametsän sijoittuminen Pohjois-Espooseen saattaisi olla todennäköisempää.

– Kaupunkitekniikan keskuksen tietojen mukaan koirametsälle ei ole olemassa standardeja. Sen vuoksi koirametsän ideointi, suunnittelu ja vuorovaikutus olisi hyvä jättää siihen vaiheeseen, kun Espoon koirapuisto-ohjelmaa kokonaisuudessaan seuraavan kerran päivitetään arviolta vuosina 2022-2023.

Aloitteen tekivät Juri Aaltonen ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua.