Masalan Mustikkarinteeseen vaadittiin väljempää rakentamista

Masalaan tulevaisuudessa rakennettavan Mustikkarinteen ekoälykylän asemakaavoitus etenee.

Kirkkonummen kunnanhallitus päätti 29. maaliskuuta 2021 asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Kunnanhallituksen kokouksessa esitettiin Mustikkarinteen kaavaehdotuksen palauttamista uuteen valmisteluun niin, että kaavan valmistelua jatketaan asemakaavan valmisteluaineiston ensimmäisen vaihtoehdon pohjalta. Siinä maankäytön tehokkuus oli pienempi etenkin alueen länsiosassa.

– Valmistelussa on palattava alueen suunnittelun alkuperäisiin tavoitteisiin. Robottibussiliikenteelle ei ole esitetty toteuttavissa olevaa ratkaisua. HSL:n ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella käy ilmi, että alueen liikenne tulee perustumaan valtaosin yksityisautoiluun ja robottibussiyhteyden arvioidaan jäävän joka tapauksessa vaikutuksiltaan marginaaliseksi, kertoi hallituksen varajäsen Saara Huhmarniemi (vihr.) palautusesityksessään kunnan julkaiseman kokouspöytäkirjan mukaan.

– Väljempi asumistehokkuus mahdollistaa myös paremmin vastaamisen alueen palvelutarpeeseen sekä alueen luonto- ja virkistysarvojen huomioimiseen, Huhmarniemi jatkoi.

Saara Huhmarniemen esitys ei saanut kunnanhallituksen kokouksessa kannatusta ja se raukesi.

Nähtäville lähetetyssä kaavaehdotuksessa myönnetään, että toimivan joukkoliikenteen järjestäminen Mustikkarinteen alueelle on haasteellista.

– Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa neuvotellaan kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen joukkoliikenteen järjestämisestä suunnittelualueelle. HSL:n lausunnon mukaan kuitenkaan kaavan toteuttamisen alkuvaiheessa alueelle ei todennäköisesti tule Sepänkyläntietä pitkin nykyistä kattavampaa joukkoliikennettä.

– Suunnittelualueen sisäinen joukkoliikenne suunnitellaan hoidettavaksi robottibusseilla, joihin muun muassa HSL:n näkemyksen mukaan liittyy vielä epävarmuustekijöitä, kerrotaan kaavaehdotuksessa.

Nähtäville asetetun kaavaehdotuksen mukaan Mustikkarinteen länsiosan asuinrakennusoikeus on yhteensä noin 39 000 kerrosneliömetriä eli noin 800 uutta asukasta. Suunnittelualueen itäosaan muodostuu noin 140 uutta pientalotonttia, yhteensä 44 000 kerrosneliömetriä asumista. Se tarkoittaa noin 640 asukasta.

– Asemakaavaehdotuksen mukaisesti länsiosan niin kutsutusta ekoälykylästä muodostuu tiivis pientalovaltainen alue, todetaan kaavaehdotuksessa.