Uudellamaalla 38 prosenttia eläkeläisistä tekee työtä eläkkeen ohella

Uudellamaalla lähes kaksi viidestä (38 %) eläkeläisestä kertoi tekevänsä säännöllisesti (13%) tai epäsäännöllisesti (25%) palkkatyötä eläkkeellä. Luvut ovat jonkin verran koko maan lukuja alhaisemmat. Valtakunnallisesti 9 prosenttia eläkeläisistä kertoo tekevänsä säännöllisesti työtä ja 18 prosenttia epäsäännöllisesti. Niistä Uudellamaalla asuvista vastaajista, jotka eivät kertoneet työskentelevänsä eläkkeen ohella, 31 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut tekemään eläkkeellä palkkatyötä. Kiinnostus on hieman, 3 prosenttiyksikköä suurempaa kuin Suomessa keskimäärin.

Valtakunnallisesti jopa joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut työnteosta 

Valtakunnallisesti jopa 28 prosenttia eläkeläisistä, jotka eivät tee nyt työtä, on kiinnostunut työstä eläkkeen ohella. Suurin kiinnostus alueellisesti työntekoon on Keski-Suomessa (35%) ja Kainuussa (34%). Eläkeläisen vapaus ja se, että sopivaa työtä ei ole tarjolla kerrottiin suurimmiksi syiksi sille, ettei ole kiinnostuksesta huolimatta osallistunut työntekoon.

Lähes viidennes tekee töitä eläkkeeltä satunnaisesti

Tutkimuksen mukaan nykyisin joka kymmenes (9 %) eläkeläinetyötn kertoo työskentelevänsä säännöllisesti eläkkeen ohella. Satunnaisesti työelämään osallistuu 18 prosenttia eläkkeellä olevista. Ne vastaajat, jotka tekevät eläkkeen ohella työtä, kertoivat suurimmaksi kannusteeksi työnteolle lisätulojen ansaitsemisen sekä sen, että kokee olevan vielä annettavaa työelämässä.

Kevan tutkimukseen haastateltiin yhteensä 4.357 suomalaista eri puolilta Suomea. Aineisto edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa asuvia. Tilastollinen virhemarginaali on 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää työstä kiinnostuneiden eläkeläisten määrää huomattavana. – Paljon on puhuttu osaajapulasta. Meillä näyttäisi olevan eläkeläisten joukossa paljon sellaisia osaajia, jotka olisivat kiinnostuneet jonkinlaisesta työnteosta. Olen aivan varma, että sopivien työmahdollisuuksien osuminen kohdalle voisi saada mittavan joukon tekemään työtä eläkkeen ohella. Tätä osaavaa eläkeläisten joukkoa kannattaisi työvoiman rekrytoijien varmasti jatkossa lähestyä tavalla, jos toisellakin.

Syyt jatkaa työntekoa eläkkeellä vaihtelevat, moni ylempään keskiluokkaan identifioituva kertoo saavansa työstä henkistä tyydytystä

Motiivit tehdä palkkatyötä eläkkeen ohella vaihtelevat. Valtakunnallisesti kaksi viidestä (42 %) työelämässä mukana olevasta eläkeläisestä mainitsi syyksi omalla kohdallaan sen, että työtä tekemällä saa lisätuloja. Lisäksi 15 prosenttia työskentelee, koska pystyy siten edelleen kartuttamaan eläkettään. 12 prosentille työnteko on taloudellinen välttämättömyys, sillä ilman lisätuloja joutuisi turvautumaan muiden apuun. Joka kolmas tuntee itsensä hyödylliseksi, kun tekee työtä (33 %) tai kokee, että pystyy vielä antamaan itsestään työelämälle (33 %). Lisäksi 15 % totesi, että työelämän haasteet edelleen houkuttavat. 14 % oli saanut pyynnön jatkaa työelämässä. Runsas viidesosa (22 %) tekee työtä, koska kokee nykyisen työnsä olevan henkisesti palkitsevaa. Mahdollisuudella tehdä työtä on myös laajempia vaikutuksia. 18 % kokee työtä tekemällä olevansa osa yhteiskuntaa. Kokemukset siitä, että on vielä annettavaa työelämässä (46 %) tai että tuntee itsensä hyödylliseksi, koska tekee työtä (44 %) ovat tyypillisiä niille, jotka identifioituvat eläkkeellä ollessaan ylempään keskiluokkaan. Heistä selvästi suurempi osa (33 %) kuin alemmasta keskiluokasta (16 %) tai työväenluokasta (9 %) kokee nykyisen työnsä olevan henkisesti palkitsevaa.

Eläkkeellä olemisen vapaus merkittävin syy jättäytyä kokonaan työelämän ulkopuolelle

Monet syyt vaikuttavat siihen, ettei työnteko maistu eläkeläisille. Useampi kuin joka neljäs (29 %) kokee elämänsä sisällön muodostuvan nykyisin muista asioista kuin työstä. Vajaa viidesosa (18 %) esimerkiksi tekee vapaaehtoistyötä järjestöissä, yhtä monen (18 %) tarjotessa oman työpanoksensa perheenjäsentensä hyödyksi. Merkittävin peruste olla tekemättä työtä on eläkkeellä olemisen myötä saatu vapaus. 38 prosenttia ei halua sen vuoksi mukaan työelämään. Lisäksi 13 prosenttia totesi, ettei palkkatyön tekeminen enää kiinnosta. Joka neljäs (26 %) sanoi, että eläke tarjoaa riittävän toimeentulon, eikä tarvetta työnteolle siksi ole. 15 prosenttia kokee, ettei työnteko eläkkeellä ole taloudellisesti kannustavaa. Yhtä monella (15 %) syynä on se, ettei mielekästä työtä ole tarjolla. Vain neljä sadasta ei ollut saanut hakemaansa työtä ikänsä vuoksi.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.