Luonnos hyvinvointilaista julkaistiin, lemmikkieläimiä koskevat parannukset kiitettäviä

0
56

Hallitus julkisti 4.11.2021 luonnoksen laiksi eläinten hyvinvoinnista. Luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle, ja esityksen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn keväällä. SEY Suomen eläinsuojelu on tyytyväinen moniin ehdotettuihin parannuksiin, mutta lakiin tulee SEYn näkemyksen mukaan tehdä edelleen merkittäviä muutoksia ennen sen hyväksymistä. –  Peräti kymmenen vuotta valmisteltu lakiluonnos jättää edelleen perustavanlaatuisia eläinten hyvinvointitarpeita toteuttamatta erityisesti tuotantoeläinten osalta. Esimerkiksi munijakanoja ja turkiseläimiä olisi edelleen sallittua pitää koko elämänsä ajan pienessä häkissä, ja laki sallisi edelleen nautojen kytkemisen paikalleen parteen yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa siten, etteivät ne pääse edes jaloittelemaan. Laki altistaisi myös edelleen tiettyjä eläimiä pitkittyneelle janolle ja sallisi porsaiden kirurgisen kastraation ilman tehokasta kivunpoistoa, kommentoi SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

–  On muistettava, että nyt säädetään lakia, jonka tulee turvata ja edistää eläinten hyvinvointia arviolta seuraavan 20 vuoden ajan. Kansalaisten tahdonilmaukset eläinten paremmasta suojelusta ovat yhä äänekkäämpiä. Meillä on puolueille suunnattujen kyselyjen perusteella nyt eläinten kannalta edullinen hallitus, joten on selvää, että luonnos on eläinsuojelijoille näiltä osin pettymys.  SEY näkee tuotantoeläinten kohdalla valopilkkuna uusien porsitushäkkien rakentamiskiellon. Tämä tarkoittaisi sikaemakoiden kohdalla säännönmukaisesta häkissä pidosta luopumista, joskin vasta pitkän ajan kuluttua. Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumisesta sekä kastraation yhteydessä käytettävästä kivunlievityksestä on jo tekeillä selvitys.  –  Porsaiden kirurginen kastraatio, joka tehdään ilman likikään riittävää kivunlievitystä, on menettely, josta olisi pitänyt päästä eroon jo vuosia sitten. Vaihtoehtoja niin sanotun karjun hajun estämiseksi on jo tarjolla, mutta tahtoa niiden käyttöönottoon ei ole ollut tarpeeksi. Edellytämme asiaan nopeita ratkaisuja heti selvityksen valmistumisen jälkeen, White kommentoi.

Lemmikkieläinten hyvinvointiin merkittäviä parannuksia 

Eläinten hyvinvointilakiluonnoksessa esitetään, että alle puolivuotiaiden koiran- ja kissanpentujen maahantuonti Suomessa tapahtuvaa myyntiä varten kiellettäisiin. Lisäksi säädettäisiin koirien ja kissojen myynti-ilmoitusten vähimmäissisällöistä siten, että myyjä olisi paremmin jäljitettävä.  –  Suurin osa pentutehtailijoista myy eläimiä verkossa, joten lemmikkien verkkokaupan huomattavasti tiukempi säätely on ollut yksi päätavoitteistamme, jossa on myös onnistuttu. Saimme lakivalmisteluun keinoja pentutehtailun kitkemiseksi sitkeän kampanjoinnin ja vaikuttamistyön tuloksena. Tämä on selkeä onnistuminen ja kiitettävä asia, sanoo White.  Selkeä parannus ja vaikuttamistyön tulos on myös eläimille haitalliseen jalostukseen puuttuminen. Eläinlääkäreille säädettäisiin ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen takia koirille ja kissoille tehdyistä leikkauksista ja muista toimenpiteistä. Eläintä ei saisi käyttää jalostukseen, jos se todennäköisesti periyttäisi jälkeiselleen sellaisia ominaisuuksia, joista on haittaa tämän hyvinvoinnille tai jos se ei pysty lisääntymään luonnollisella tavalla.  –  Lakiluonnoksen ohessa on myös maininta tulevasta asetuksesta kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä, joka tulisi voimaan vuonna 2026. Asetus on merkittävä parannus ja yksi ratkaisu meneillään olevan kissakriisiin, White sanoo.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.