Maa lämmittää Mellunmäkeen rakennettavan kerrostalon

Mellunmäen Naulakallion uudelle asuinalueelle rakennetaan kerrostalo ja rivitalo, jotka hyödyntävät maalämpöä.

Osoitteeseen Sinkilätie 4 rakennetaan neljäkerroksinen asuintalo ja kaksikerroksinen rivitalo. Samalla kaupungin vuokratontille porataan seitsemän maalämpökaivoa.

Maalämpö on maaperään varastoitunutta auringon lämpöenergiaa. Lämpökaivo porataan samalla periaatteella kuin porakaivo, mutta erona on, että lämpökaivoon laitetaan pumpun sijasta lämmönkeruuputket. Maalämpöjärjestelmällä syntyvää energiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen.

Naulakallion alueen maalämpötalot tehdään puurunkoisina kuten tontin vuokrausehdoissa on edellytetty.

Kerrostalon julkisivuihin tulee pääosin mustaksi peittomaalattu vaakalaudoitus. Rivitaloon tulee ruskea ja harmaa sävy vaihdellen asunnoittain. Suurimmassa osassa kerrostaloasunnoista tulee olemaan irtaimiston säilytystila asunnon yhteydessä.