Tikkurilan kirkkokorttelista tulee näyttävä: suippo kirkko, kattoasuntoja, liiketiloja

Tikkurilan kirkko ja kaksi sen viereistä toimistorakennusta puretaan parhaillaan, mutta mitä niiden paikalle tulee?

Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavan muutoksen mukaan Tikkurilan kirkkokortteliin tulee uuden kirkon lisäksi Vantaan seurakuntien tiloja, asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa. Uusi kortteli on niin laaja, että se ulottuu Asematieltä Vehkapolun vieritse Unikkotielle saakka.

Korttelista järjestetyn asemakaavallisen suunnittelukilpailun voittoehdotuksen mukaan uudesta korttelista tulee ulkonäöltään erikoinen ja näyttävä. Itse kirkosta tulee korkea suippomainen rakennus. Viereiset asuinrakennukset ovat erikoisia viistosti alas ja ylös viettävien lapekattojen ansiosta. Korkeimmillaan asuintalot nousevat 9 kerroksen korkeuteen. Yhdeksäs kerros on kaksikerroksisiin kattoasuntoihin kuuluvaa tilaa.

Uuteen kirkkoon liitettävän uuden toimistotalon katto on niin ikään erikoisen näköinen viistoine lapekattoineen.

Uusi Tikkurilan kirkko sijoittuu Asematien ja Vehkapolun kulmaan. Kirkon sisäänkäyntiovien edustalle tulee uusi tori. Muut katuun rajautuvat tilat varataan liiketiloiksi, erityisesti Vehkapolun ja Asematien varrella. Liiketiloja on kaavoitettu myös Unikkotien puolelle. Seurakunnan toimistotilat sijoittuvat Asematien varteen kirkkorakennuksen ylempiin kerroksiin.

Uuden kirkkokorttelin rakennustyöt etenevät vaiheittain vanhojen rakennusten purkutöiden valmistuttua tulevana keväänä.

Tikkurilan uusi kirkko pyritään saamaan valmiiksi ennen vuoden 2020 joulua. Asuntojen rakentaminen saattaa kestää pidempään.