Vantaa osallistuu tutkimukseen maahanmuuttajien identiteeteistä

Vantaan kaupunki on päättänyt osallistua maahanmuuttajien identiteettiä koskevaan tutkimushankkeeseen. Osallistuminen maksaa 43 000 euroa.

Vantaan kaupungin lisäksi tutkimusta rahoittavat Suomen kulttuurirahasto, oikeusministeriö, e2 Tutkimus sekä Espoon ja Helsingin kaupungit. Tutkimushankkeen kokonaisbudjetti on 435 000 euroa. Tutkimuksen toteuttaa Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys.

Tutkimuksessa kartoitetaan, minkä tekijöiden varaan eri maahanmuuttajataustaisten vähemmistöjen identiteetit rakentuvat, millainen on heidän yhteiskunnallinen asiaorientaationsa ja mitä asioita he pitävät tärkeinä. Vuoden 2019 aikana valmistuvassa tutkimuksessa analysoidaan myös, miten maahanmuuttajien identiteetit nivoutuvat suomalaisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vantaa perustelee tutkimukseen osallistumistaan esimerkiksi sillä, että tutkimus tarjoaa monikulttuuristuvaan Suomeen perustietoa sekä välineitä muun muassa poliittiseen päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Lisäksi Vantaalla maahanmuuttajaväestön osuus koko väestöstä lähentelee jo 20 prosenttia ja osuuden ennustetaan jatkavan nopeaa kasvuaan lähivuosina.