Järvenpäässä pienin hiilijalanjälki 15 kunnan vertailussa

Kulutuksen päästöt Järvenpäässä.

Järvenpään kaupunki on selvittänyt kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen, vuoden 2020 osalta.

Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Järvenpään lisäksi hankkeeseen osallistui 14 muuta kuntaa.

Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta.
Järvenpään kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 7,68 t CO2-ekv asukasta kohden.

– Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta aiheutuneet asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2-ekv asukasta kohden. Järvenpään asukaskohtaiset kulutuksen päästöt olivat laskentaan osallistuneista kunnista pienimmät, kerrottiin Järvenpään kaupungin tiedotteessa.

Merkittävimpinä kulutuksen päästöjen lähteinä erottuivat valtaosassa kuntia energiankulutus ja rakentaminen sekä ruoka.

Järvenpäässä rakentamisen päästöt olivat verrokkikuntiin nähden korkeammat. Toisaalta energiankulutuksen päästöt olivat Järvenpäässä verrattain alhaiset.

Merkittävin päästökokonaisuus Järvenpäässä oli ruoka. Päästöt jakautuivat kuitenkin melko tasaisesti kaikille neljälle päästösektorille, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että päästövähennystoimia tarvitaan kaikilla osa-alueilla.

Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan seuraavan kerran vuodelta 2022, jolloin voidaan arvioida vuosien välisiä eroja päästöissä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.