Lehtisaarentiellä alkaa katutyö syyskesällä

Lehtisaaren urakan yhteydessä Papinpöydänkujan eteläpuolella sijaitsevilta tonteilta siirretään vesihuoltolinja Lehtisaarentien katualueelle.

Uuden vesihuoltolinjan rakentaminen Lehtisaarentielle vaatii merkittäviä liikennejärjestelyjä, jotka vaikuttavat myös Lehtisaarentien ja Kuusisaarentien risteykseen. Lehtisaarentielle tehdään työmaan ajaksi väliaikaiset väylät ajoneuvoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Pysäköintipaikkojen määrä vähenee alueella työmaan vuoksi. Kaikille kiinteistöille järjestetään kulku.

Työn tilaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, joka kilpailuttaa työlle urakoitsijan. Työn aloitusaika saattaa muuttua riippuen kilpailutuksen etenemisestä.

Nykyisen suunnitelman mukaan urakka valmistuu kesällä 2020.