Vantaan ratikan tunnelin kaavoitus alkaa

Kuvassa on havainnollistettu tunnelin sekä ramppien osuudet sinisillä katkoviivoilla. Kuva: Vantaan kaupunki

Vantaan raitiotien tunnelin asemakaavoitus käynnistyy. Kaupunki on julkaissut karttakuvan, jossa näkyy raitiotien linjaus tunnelissa ja sen lähistöllä.

Lisäksi on julkaistu havainnekuva itse tunnelista ja sen kulkuyhteyksistä maanpinnalle.

Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan keskustassa pääradan molemmin puolin. Suunnitelmassa ratikka alittaa sille rakennettavassa tunnelissa Santaradan, pääradan, kauppakeskus Dixin, Ratakujan, Kirjastopuiston ja Lummekujan. Asemakaavatyö perustuu kaupunginhallituksen 26.4.2021 tekemään päätökseen Vantaan ratikan Ratakujan linjauksesta.

– Suunnittelulla varmistetaan sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin. Joukkoliikenteen vaihtoasema rakennetaan Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle, sillä Tikkurilan matkakeskus on merkittävä solmupiste ja arviolta 60 prosenttia ratikan matkustajista kulkee sen kautta. Suunnittelun tavoitteena on lisäksi parantaa kaupunkikuvaa sekä viihtyisyyttä ja mahdollistaa esteetön puistokokonaisuus Kirjastopuistoon, kaupunki tiedotti toukokuussa 2021.

Tunnelin maanalainen osuus sijoittuu Väritehtaankadun ja Lauri Korpisen kadun sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteysten välille. Kaava-alueelle sijoittuva raitiotielinjaus on kokonaisuudessaan noin 820 metriä pitkä, josta maanalainen osuus on noin 560 metriä. Uusi tunnelin sisältävä katuosuus nimetään kaavassa Tikkurilanraitioksi.

Kaava-alueen tunnelista eli Tikkurilan tunnelista on laadittu yleissuunnitelma osana Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa 2019 sekä rakennettavuusselvitys vuonna 2021. Yleissuunnitelmassa ja rakennettavuusselvityksessä on selvitetty muun muassa katurakenteiden tarvitsema tilavaraus asemakaavoitusta varten. Vantaan ratikan Tikkurilan osuuden katu- ja rakennussuunnittelu kilpailutetaan kesällä 2021 ja suunnittelun on tarkoitus alkaa syksyllä 2021.

Tikkuraition kaava-alue sijoittuu valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset. Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan mahdollisen maanalaisen kaava-alueen laajuus esitetyn kaavaa-alueen rajauksen sisäpuolella. Santarata huomioidaan kaupungin mukaan suunnittelussa. Alueen uudistaminen aiheuttaa vaikutuksia erityisesti kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja palveluverkkoon.

Leikkauskuva tunnelista Tikkurilan aseman kohdalta. Kuva: AFRY Finland Oy

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.