Klaukkalan Kirkkotien rakentaminen täyteen vauhtiin

Klaukkalan Kirkkotien katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä ei haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, tiedotti Väylä-virasto helmikuussa 2020.

Lain mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä olisi vielä voinut hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta valituslupaa ei haettu määräaikaan mennessä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät nyt käynnistymään Kirkkotien katualueella.

Nurmijärven kunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa Kirkkotien katualueen katusuunnitelman. Päätöksestä tehtiin valitusajan puitteissa yksi valitus hallinto-oikeuteen. Valtion Väylä-viraston mukaan valitus ei ehtinyt viivästyttää hanketta, ja Kirkkotien katualueella pystyttiin valituksen ollessa käsittelyssä tekemään esirakentamisen töitä.

Nyt, kun katusuunnitelma on lainvoimainen, pääsemme käynnistämään työt täysillä Kirkkotien katualueella. Ensimmäisenä tehdään nykyisen Kirkkotien alueen ulkopuoliset maanleikkaus- ja pengerrystyöt. Nämä työt eivät alkuun aiheuta muutoksia tämän hetkisiin liikennejärjestelyihin, kertoi hankkeen projektipäällikkö Antti Koski tiedotteessa.

Katualueelle tulevan kiertoliittymän rakennustyöt käynnistetään keväämmällä. Tämän kohdan rakentaminen tulee aiheuttamaan suurimmat muutokset liikennejärjestelyihin. Näistä muutoksista tiedotamme asukkaita ennen töiden aloitusta, Antti Koski jatkoi.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään maanleikkauksia tielinjan länsipäässä sekä moottoritien itäpuolisella alueella. Louhintatyöt puolestaan ovat lähes valmiit, parhaillaan tehdään louhintatöitä Kirkkotien maantieosuudella. Nämä valmistuvat maaliskuun aikana.