Helsingissä ennätysmäärä jättirakennushankkeita

Helsingissä rakennetaan tällä hetkellä ennätysmäärin. Jätkäsaaren, Kruunuvuorenrannan ja Keski-Pasilan lisäksi iso hanke on myös Olympiastadionin peruskorjaus. Yksi suurimmista rakennushankkeista on Kalasatamaan rakenteilla oleva REDI. Työmaa on keskellä vilkkaita liikenneväyliä ja monissa järjestelyissä tarvitaan välillä myös luovia ratkaisuja.

Tällä hetkellä REDIssä rakennetaan kauppakeskusta ja Majakka-tornitaloa. Runkotyövaihe kesti noin vuoden, ja tänä keväänä siirryttiin sisätyövaiheeseen alimmissa kerroksissa. Sisätöitä aloitellaan myös maanpäällisissä kerroksissa, kun työmaan julkisivut on saatu umpeen ja lämmitys ja kosteus hallintaan. Vesikattotyöt ovat jo valmistuneet.

– Suuret tavaraerämassat kulkeutuvat nyt työmaalle, mikä asettaa meille logistisia haasteita. Päivittäin työmaalle tulee noin 20–40 kuormaa sisään eri urakoitsijalta, joista osan hoidamme me ja osan urakoitsijat itse, Cramon logistiikkapäällikkö Tommi Kivimäkikertoo.

Kuormat on purettava ja siirrettävä tehokkaasti sisätiloihin asennuspaikoille eri kerroksiin. Pienellä alueella on oltava tarkkana, missä oma toimintareviiri kulkee.

– Kauppakeskuksen sisällä on kyllä hyvin tilaa toimia, kun tavara on ensin siirretty sisälle haalausaukoista.


Metrorata ja autotiet halkovat työmaan

Alueella on seitsemän porttia, joista kuljetukset kulkevat ulos ja sisään. Työmaan sijainti metroradan molemmin puolin sekä autoliikenneväylien välissä asettaa omia lisäkiemuroitaan logistiikan toimivuudelle.

– Osa porteista on Itäväylän sillan päällä. Etäisyydet porttien välillä ovat haastavia, sillä välillä kuljetukset on kierrätettävä Kulosaaren sillan kautta. Alueella liikkuu myös paljon muun muassa pumppu- ja betoniautoja, kun samaan aikaan tehdään myös betonivaluja ja kaivuutöitä. Luovia ratkaisuja tarvitaan, jotta saamme kaikki päivän kuljetukset hoidettua maaliin, Kivimäki kuvailee.

Jokaista sisään tulevaa kuljetusta varten on suunnitelma, mitä tuloporttia käytetään, minkälaista liikenteenohjausta tarvitaan ja mikä on sopivin kalusto kuorman purkuun. Välivarastointia ei ole mahdollista järjestää ahtaalla alueella.

Kuljetuksia tulee myös iltaisin ja joskus myös viikonloppuina. Osa urakoitsijoista tekee töitä öisin, kun metroliikenne on pysähdyksissä ja asennuksia voi tehdä metroradan läheisyydessä.

Kauppakeskuksen avajaiset elokuussa 2018

Kauppa- ja elämyskeskus REDIn avajaisia juhlitaan vuoden päästä elokuussa.

– Aikataulussa on pysytty hyvin. Urakoitsijoilta on tullut paljon positiivista palautetta toiminnastamme. He ovat tyytyväisiä, että tällaista palvelua on tarjolla eivätkä he joudu itse käyttämään omia resurssejaan siirtolaitteiden ja henkilöstön etsimiseen, Kivimäki toteaa.

Hankkeessa, jossa on mukana noin 300 eri urakoitsijaa, on myös väistämättä varsin erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, miten asiat tulisi hoitaa. Kompromisseja on Kivimäen mukaan tarvittu, mutta tämä ei ole hidastanut rakennusaikataulua.

– Olemme toimineet opastavassa roolissa ja pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin parasta palvelua.

Hanke jatkuu vielä tornitalojen rakentamisen osalta vuoteen 2023 saakka ja alueen ympärillä on muutoinkin paljon rakentamista vuoteen 2040 saakka.

Kuvateksti: –Työmaalla työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 900 työntekijää, kertoo SRV:n tiedottaja Heli Pulkkinen