Kuusijärven sillan rakennustyöt käyntiin

Vantaan kaupunki on aloittanut yhteistyössä Destia Oy:n kanssa Kuusijärven sillan rakennushankkeen. Rakennuskohteen arvioitu valmistumisaika on marraskuussa 2019.

Siltapaikka sijaitsee suunnitellun Vanhan Porvoontien ylittävällä kevyenliikenteen reitillä. Reitti yhdistää Kuusijärven ja Sipoonkorven ulkoilualueet. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen ulkoilumahdollisuuksia ja kehittää aluetta luontokohteena.

Puuston raivaus on käynnissä. Tarpeetonta oleskelua työmaan läheisyydessä tulee välttää. Aidatulle työmaa-alueelle meneminen on ehdottomasti kielletty.

Rakennustyöt sulkevat satunnaisesti toisen ajokaistan Vanhalta Porvoontieltä kesän aikana. Syksyllä rakennustyöt sulkevat koko tien ja liikenne ohjataan kiertotielle. Kevyt liikenne pääsee kulkemaan syksylläkin ilman isompaa reittimuutosta. Kaupunki tiedottaa kiertotiestä myöhemmin.