Aviapoliksen tornitalot hyväksyttiin valtuustossa

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuun kokouksessaan Aviapoliksen tornitalojen asemakaavan.

Vantaan kaupunki katsoo, että Aviapolis eteläinen -kaavamuutoksessa asumisen määrää kasvattamalla edistetään palvelujen määrää ja monipuolisuutta Aviapoliksen rautatieaseman vieressä. Samalla laajennetaan Avia-aukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä.

Asuinrakentamista tulee yhteensä 33 100 kerrosneliömetriä. Alueelle rakennetaan 650 kotia tuhannelle asukkaalle. Toimistorakentamista on luvassa yhteensä 11 750 kerrosneliömetriä.
Eteläisemmän Aviapolis-aseman lähiympäristön keskeiseksi aiheeksi muodostuu nykyistä laajempi Avia-aukio, jonka ympärille katutasoon palvelut sijoittuvat. Lokinpuiston laitaan sijoittuu asumista palveleva yhteiskäyttöinen alue peli- ja leikkialueineen.

Avia-aukion etelälaidalle tulee 16-kerroksinen asuintornitalo. Sen 15-kerroksinen ”sisar” sijoittuu liikerakennuksen pohjoispuolelle.

– Tornien asuntojakauma painottunee pieniin asuntoihin, minkä vuoksi kaavamääräyksin edellytetään yhteisten oleskelutilojen rakentamista, Vantaan kaupunki tiedotti valtuuston päätöksen jälkeen.

Avia-aukion pohjoispuolella on noin 600 asukkaan asuinkerrostalot. Aukion laidalle sekä Aviabulevardin ja Aviakujan kulmaan sijoittuu liike- ja palvelutiloja.

Asuntojakauma painottuu yksiötä suurempiin asuntoihin. Rakennusten julkisivujen yksityiskohtien, ikkunajaotuksen, värityksen ja materiaalien tulee olla erilaisia eri rakennuksissa ja että kerrosluvultaan erilaiset rakennuksen osat tulee käsitellä kuin ne olisivat erillisiä rakennuksia.

Resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti asemakaavassa on esitetty vaatimuksia myös säilytettävistä ja istutettavista puista, varautumisesta uusiutuvan energian tuotantoon sekä sähköautoihin, vihertehokkuuden laskemisesta ja asukkaiden yhteisöllisten tilojen rakentamisesta. Esimerkiksi pysäköintilaitoksen ylin taso tulee kattaa osin viherkatolla, Vantaa tiedotti.