Kerava uudistaa Varjakontien

Keravan kaupunki parantaa Talmantien varrella olevien viljelypalstojen liikenneyhteyksiä sekä mahdollistaa Varjakontien läheisyyteen pientalorakentamisen tekemällä Varjakontielle perusparannuksen.

Ennakkotiedon mukaan perusparannustyöt alkoivat heinäkuussa 2021 ja ne valmistuvat marraskuussa 2021.

Varjakontien tielinja oikaistaan ja kadun päähän tehdään kääntöpaikka. Tällä hetkellä Talmantien risteykseen asti ulottuvaa asfaltointia jatketaan uusimalla Varjakontien rakennekerrokset ja asfaltoimalla Varjakontie koko pituudelta, kääntöpaikka mukaan lukien.

Lisäksi Varjakontielle rakennetaan kevyenliikenteen väylä Jaakkolantieltä Varjakontien tulevalle kääntöpaikalle asti. Varjakontien länsipuolelle Talmantien jälkeiselle katuosuudelle rakennetaan tarvittavat tonttiliittymät ennakoiden mahdollista uutta pientalorakentamista.