Vahvoja näyttöjä Helsingin kaupungin kotoutumistyössä

Helsingin kaupunginhallitus myönsi vuonna 2016 erillismäärärahan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Helsingin kaupunki juhlisti joulukuussa hankkeiden onnistumisia kaupungintalon juhlasalissa.

– Olen vaikuttunut siitä, että saimme yhdessä näin monipuolisen kokonaisuuden aikaan. Erityisen tärkeää on se, että kaikki toiminta jatkuu osana kaupungin perustoimintaa, iloitsi Helsingin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela.

Tilaisuudessa esiteltiin KOTO10-nimeä kantavan hankekokonaisuuden toiminnot vuosilta 2016–2017. Samalla verkostoiduttiin ja jaettiin toimivia ideoita kotouttamistyöhön.

Uusi palvelumalli Stadin osaamiskeskuksessa

Hankkeen tarkoituksena on ollut maahanmuuttajien yksilöllisempi kotouttaminen ja monitahoinen osallistuminen yhteiskuntaan. KOTO10-hankkeen projektit ovat toimineet muun muassa uusien helsinkiläisten koulutuspolkujen ja työllistymisen vahvistajana. Rahoituksella on perustettu esimerkiksi Stadin osaamiskeskus, joka yhdistää uudella tavalla kielikoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, kuntoutuksen ja työllistymisen.

Hankekokonaisuudet ovat lisänneet yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaneet vuorovaikutusta. KOTO10 on tavoittanut kaikenikäisiä maahanmuuttajia eri elämäntilanteissa.

Hankkeessa on kehitetty myös uusia yhteistyömalleja terveysasematyön, psykiatrian, sosiaalisen kuntoutuksen ja maahanmuuttoyksikön kesken. Turvapaikanhakijanuoria ja maahanmuuttajataustaisia nuoria on tuettu jalkautuvassa nuorisotyössä sekä yksilö- ja ryhmätoiminnassa.

Liikunta ja kulttuuri merkittävässä roolissa

KOTO10 on mahdollistanut eritaustaisten ihmisten kohtaamisen sekä lisännyt matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin keinoin. Lisäksi on tuettu lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista avoimessa leikkipuistotoiminnassa sekä monikielisten ohjaajien avulla peruskouluissa.

Hankkeen eri toimijat osoittavat, miten kotoutumista ja osallisuutta voidaan edistää ja lujittaa monin eri keinoin.

Kotoklubi Kaneli on Vuoden kotoutumisteko

Yksi helmi hankkeiden joukossa on Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen saanut Kotoklubi Kaneli.

Helsingin kaupungin toteuttama Kotoklubi Kaneli -toiminta on laajentunut 13 leikkipuistoon ja perhetaloon eri puolille pääkaupunkia. Kaneli-ryhmissä suomen kieltä opetellaan toiminnallisesti laulujen ja leikkien kautta.

Lähde: Helsingin kaupunki