Katuhaastattelut: enemmistö tyytyväisiä Espan kokeiluun

Pohjoisesplanadi kesäkuussa 2023. Kuva: Teija Ryynänen

Katuhaastatteluissa Espan kokeiluun suhtauduttiin myönteisemmin kuin alueen yrittäjille suunnatussa kyselyssä.

Pohjoisesplanadilla ja Eteläesplanadilla kesällä 2023 tehdyissä katuhaastatteluissa 65 prosenttia vastaajista piti uudistusta onnistuneena ja 62 prosenttia toivoi, että kokeilusta tehtäisiin jatkossa pysyvä ratkaisu.

– Etenkin lisääntynyt vehreys, julkisten levähdyspaikkojen määrät sekä kokeilun visuaalinen ilme keräsivät kehuja haastateltavilta, kerrotaan haastatteluraportin tiivistelmässä.

Noin 18 prosenttia katuhaastatteluun vastanneista piti kokeilua negatiivisena ja 23 prosenttia toivoi, että kokeilusta ei tehtäisi pysyvää ratkaisua.

– Negatiivisemmissa vastauksissa painottuivat selvästi autoliikenteen ja pysäköinnin näkökulmat.

Helsingin kaupungin teettämiin katuhaastatteluihin vastasi yhteensä 223 ohikulkijaa. Haastateltavista kaksi kertoi asuvansa Espalla, 65 jossain muualla lähellä ja 93 ei asu lähellä. Yhteensä 63 haastateltavaa ei vastannut tähän kysymykseen.

Haastatteluissa selvitettiin myös, miten ihmiset olivat sillä kerralla saapuneet Espalle.

Joukkoliikenne oli ylivoimaisesti suosituin kulkutapa. Joukkoliikenteellä paikalle oli saapunut 47 prosenttia vastaajista. Kävelijöiden osuus oli 31 prosenttia, autoilijoiden 10 prosenttia ja pyöräilijöiden 7 prosenttia. Loput olivat saapuneet jollakin muulla kulkuvälineellä, kuten sähköpotkulaudalla tai lautalla.

Espan ja lähialueen yrityksille tehdyssä kyselyssä Espan kokeiluun suhtauduttiin nihkeämmin kuin alueella liikkuneiden ihmisten haastatteluissa.

Yrityksiltä kysyttiin, haluisivatko he jatkaa kokeilua vielä vuoden 2024 jälkeen. Vastaajista 37,8 prosenttia ei osannut sanoa pitäisikö kokeilua jatkaa, 35,1 prosenttia oli sitä mieltä, että kokeilua ei tulisi jatkaa ja 27 prosenttia halusi jatkaa kokeilua.

– Kyselyyn vastanneista yrityksistä 37,8 prosenttia kertoi myyneensä saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Vähemmän ilmoitti myyneensä 35,1 prosenttia ja enemmän 24,3 prosenttia vastaajista, kerrottiin kaupungin tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi 37 alueen yritystä, alueen suuret kiinteistönomistajat sekä tapahtumia alueella järjestäviä toimijoita.

Esplanadeilla aloitettiin viime keväänä kokeilu, jossa varattiin aiempaa enemmän tilaa kävelylle ja oleilulle, lisättiin alueelle vehreyttä sekä kohennettiin viihtyisyyttä. Kokeilu on kaksivuotinen ja siihen liittyy laaja vaikutusten seuranta. Ensimmäiset välivaiheen tulokset julkistettiin lokakuun lopussa.

Autoilun olosuhteet heikentyivät

Katuhaastatteluissa ihmisiltä kysyttiin esimerkiksi, miten Espan kokeilun liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet autoilun olosuhteisiin.

Arvosanaa asteikolla 1-5 pyydettiin niiltä henkilöiltä, jotka olivat liikkuneet Esplanadeilla autolla tämän kokeilun aikana, joko haastatteluhetkellä tai muulloin. Vastaajia oli 86.

Heistä 35 prosenttia katsoi kokeilun vaikuttaneen autoilun olosuhteisiin erittäin negatiivisesti, antaen arvosanan 1. Arvosanan 2 antoi 27,9 prosenttia vastaajista, eli hekin antoivat negatiivisen palautteen. Vain 2,3 prosenttia vastaajista antoi arvosanan 5 ja 9,3 prosenttia arvosanan 4.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.