Kiiltomadonpolun silta puretaan yötyönä

Kiiltomadonpolun kevyenliikenteen silta puretaan viikonloppuna 21.–22.4.2017. Purkaminen tehdään yöaikaan. Silta suljetaan liikenteeltä perjantaina 21.4.2017. Sillan purkaminen johtuu uuden kauppakeskuksen rakentamisesta asemakaavamuutoksen mukaiselle uudelle tontille. Silta on nyt osittain tuolla tontilla.

Korvaava reitti Laajasalontien ylitse kulkee Isosaarentien sillan kautta.

Uusi kauppakeskus tulee nykyisen ostoskeskuksen länsipuolelle.

Alueella rakennetaan parhaillaan uutta kunnallistekniikkaa uudelle Yliskylän puistokadulle. Nämä vesijohdot ja viemärit korvaavat uuden kauppakeskuksen alle jäävän nykyisen kunnallistekniikan.

Kauppakeskuksen rakentaminen alkaa heti kun kunnallistekniikka saadaan rakennettua. Kauppakeskuksen rakentamisen alkaessa alueella otetaan käyttöön kiertotiejärjestelyt koska nykyinen Kuvernöörintie katkeaa kauppakeskustontin kohdalta.

Uusi Kiiltomadonpolun kevyenliikenteen silta rakennetaan myöhemmin kun asemakaavoitus ja Laajasalontien muutostyöt ovat edenneet tarpeeksi pitkälle.

Yliskylän puistokatu on uusi etelä-pohjoissuuntainen katuyhteys Reposalmentieltä Yliskyläntielle. Katu tulee kulkemaan Kuvernöörintien itäpuolella nykyisen kevyenliikenteen väylän kohdalla. Nykyinen Kuvernöörintie poistuu käytöstä uuden kauppakeskuksen kohdalta. Bussiliikenne siirtyy myöhemmin uudelle Yliskylän puistokadulle.

Kuva: Purkukalustoa on jo siirretty sillan kupeeseen.

Kuva 2: Korvaava reitti Laajasalontien ylitse kulkee Isosaarentien sillan kautta.