Sairaaloiden työntekijöille asuntoja Niemenmäkeen

Uusien asuinkerrostalojen rakentaminen on käynnistymässä Niemenmäen vanhan kerrostaloalueen ja Munkkiniemen rajalla.

Alueella on alkanut metsän raivaustyöt. Kohteeseen tulee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) työsuhdeasuntoja. Talojen osoitteena on Luuvaniementie.

Rakentaminen perustuu Rakuunantien ja Luuvaniementien asemakaavan muutokseen, jonka Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt.

Kaavamuutos käsitti työsuhdeasuntojen lisäksi myös kaksi muuta kerrostaloa, jotka ovat parhaillaan rakenteilla Huopalahdentien varteen. Kyseessä ovat Asunto Oy Helsingin Rakuunanpuisto ja Asunto Oy Helsingin Rakuunanpiha.

– Kaavamuutoksen tavoitteena on asuntojen täydennysrakentamisen edistäminen Munkkiniemessä ja Niemenmäessä. Rakuunatien uudet kerrostalot täydentävät olemassa olevaa asuinkerrostalojen korttelia ja suojaavat korttelin sisäosia liikennemelulta. Niemenmäen puoleinen täydennysrakentaminen mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen rakentamisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Hus) työntekijöille, kerrottiin asemakaavassa.

Niemenmäkeen rakennettiin vuosina 1968-1970 kerrostaloja Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan työsuhdeasunnoiksi.