Kaupunkibulevardi saattaa tuoda Valimoon tornitaloja merinäköaloin

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnittelu etenee. Bulevardikaupungista suunnitellaan Munkkiniemen, Haagan ja Pitäjänmäen kaupunginosia täydentävä ilmastoviisas alue, tiedotti Helsingin kaupunki helmikuun loppupuolella.

Alueelle suunnitellaan kodit ja työpaikat arviolta 14 000 henkilölle. Pikaraitiotie kuljettaa keskustasta Huopalahdentietä ja Vihdintietä pitkin Lassilaan, mahdollisesti jopa Kannelmäkeen asti.

Parhaillaan käynnissä on bulevardikaupungin kaavarungon laatiminen. Kaavarungossa tarkastellaan millaista rakentamista, liikennejärjestelyjä ja ympäristön kohentamista Huopalahdentien ja Vihdinien alueelle voisi tulla. Valmistelussa selvitetään esimerkiksi liikenteen toimivuuttaa, pikaraitiotietä sekä kaupallisia ja julkisia palveluja.

Tavoitteena on esitellä kaavarunko kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2019.

Asukkailta kysytään mielipiteitä Vihdintien ja Huopalahdentien suunnitelmista kerro kantasi -kyselyn avulla 24. maaliskuuta saakka.

Tähän mennessä kaupunki on laatinut Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet, jotka kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa 2018.

Pitäjänmäen osalta suunnitteluperiaatteissa muun muassa linjataan, että Pitäjänmäen yritysaluetta kehitetään jatkossakin pääosin työpaikka-alueena. Toimitilojen uudisrakentamista ohjataan Vihdintien suuntaan. Valimon rautatieaemasta suunnitellaan voimakas kaupan ja kulttuurin keskus yhdistettynä tehokkaaseen rakentamiseen. Valimosta myös kehitetään joukkoliikenteen solmukohta ja vaihtopaikka.

– Vihdintien bulevardikaupungin keskus rakentuu Valimon aseman ympärille. Nykyään työmatkaliikenteen ruuhkahuippujen rytmittämä asema saa uutta sykettä joukkoliikenteen vaihtoterminaalista, joka syöttää sujuvia vaihtoja etenkin pitkämatkaisten bussien ja keskustaan suuntautuvan junayhteyden välillä, suunnitteluperiaatteissa kerrotaan.

– Tulevaisuudessa Valimo on myös kohde itsessään, eikä vain kauttakulkupaikka. Valimoon pyritään sijoittamaan kauppaa, kulttuuria ja vapaa-ajan toimintoja. Aseman tuntumaan sijoittuu luontevasti myös bulevardinkaupungin korkein asuntorakentaminen.

Topografialtaan korkealla kohdalla sijaitsevien rakennusten yläkerroksista voisi aueta merinäköalat Laajalahdelle saakka.

– Valimosta tulee maamerkki Vihdintielle.