Marttilassa kasvaa huomattavan paljon kääpälajeja

Pohjois-Pasilan metsän kuusilahopuut elättävät rikasta kääpälajistoa. Kuva: Birthe Weijola.

Joissakin Helsingin lähiömetsissä kasvaa arvokkaita kääpälajeja. Marttilasta kääpälajeja on löytynyt hyvin suuri määrä.

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitysten tavoitteena oli parantaa tietämystä Helsingin metsien kääpätilanteesta ja selvitysalueiden merkityksestä kääpälajiston suojelulle.

Selvityksissä tehtiin havaintoja yhdestä erittäin uhanalaisesta, kolmesta vaarantuneesta, viidestä alueellisesti uhanalaisesta sekä kymmenestä silmälläpidettävästä lajista.

– Lisäksi havaittiin useita lajeja, jotka ovat Helsingissä erityisen huomionarvoisia harvinaisuutensa tai ekologisen vaateliaisuutensa vuoksi, Helsingin kaupunki tiedotti.

Havaittujen kääpälajien määrä vaihteli Veräjälaakson lehdon 23 lajista Länsi-Herttoniemen Siilitien metsän ja Marttilan metsän 76 lajiin.
Marttilan kääpäkohteet ja orvakkakohteet sijaitsevat Marttilan asuintalojen pohjoispuolella olevassa metsässä, joka rajautuu Reimarlan Muonamiehentien teollisuusalueeseen ja Vihdintiehen.

– Alueelta havaittiin kaikkiaan 76 kääpälajia, mikä on alueen kokoon, inventointiaikaan sekä kesän kuivuuteen suhteutettuna hyvin korkea lajimäärä, selvityksessä kerrotaan.

Marttilan kääpälajistossa painottuvat koivua, raitaa ja pihlajaa hyödyntävät lajit. Merkittävästi löytyi myös haapaa, mäntyä ja kuusta suosivaa lajistoa.

– Alueelta löydetyissä lajeissa oli 43 arvokkaita elinympäristöjä indikoivaa lajia, joista kääpiä 40 lajia. Se on huomattavan paljon.

Alueen keskiosan lehdon järeältä pihlajamaapuulta tavattu paksukääpä on luokiteltu lajina erittäin uhanalaiseksi. Sillä lienee Suomessa tällä hetkellä noin 20 tunnettua esiintymispaikkaa.

– Marttilan metsä on lajin kuudes Helsingin tunnettu kasvupaikka, selvityksessä todetaan.

Arvokasta kääpälajistoa löytyy myös Helsingin kantakaupungista. Esimerkiksi Pohjois-Pasilan metsän lahopuut elättävät rikasta kääpälajistoa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.