Helsinki ottaa erityiskeinot käyttöön lumitöissä

  Helsingissä jatketaan katujen aurausta poikkeuksellisen lumisen alkuviikon jäljiltä. Tärkeimmät kulkuväylät on saatu auki, ja myös lumen pois kuljettaminen on aloitettu. Kaupungin lumenvastaanottopaikoille tuodaan noin 2 000 lumikuormaa päivässä.

  Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat edelleen monin paikoin huonot, ja asuntokatujen auraaminen on kesken. Helsingin joukkoliikenne toimii tällä hetkellä hyvin.

  Poikkeuksellisen lumitilanteen vuoksi Helsingin kaupunki on käynnistänyt varautumissuunnitelmansa mukaiset erityistoimet ja pyrkii hankkimaan lumitöihin ylimääräistä kalustoa ja henkilökuntaa.

  Sääennusteen mukaan sää Helsingissä pysyy jonkin aikaa poutaisena, mutta ensi viikon loppupuoliskolle ennustetaan lisää lumisadetta.

  Käyttöön tilapäisiä lumenläjityspaikkoja ja liikennejärjestelyitä

  Helsingin kaupungin lumitöitä tekevät kaupungin oma palveluntuottaja Stara ja yksityiset urakoitsijat. Hoidettavana on ajorataa noin 1 100 km ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä noin 2200 km. Tällä hetkellä käytössä on koko kalusto eli yhteensä noin 350 auraa ja kuormuria, ja lisävoimia ollaan ottamassa käyttöön.

  Jotta lunta saadaan poistettua katutilasta tehokkaammin, kaupunki voi tehdä tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja ylimääräisiä pysäköinti- tai pysähtymiskieltoja. Kiireellisissä tapauksissa ajoneuvoja voidaan siirtää talvihoidon tieltä ilman siirtokehotusmerkkiä.

  Puhdistustöiden helpottamiseksi avataan mahdollisuuksien mukaan tilapäisiä pysäköintipaikkoja asukkaiden käyttöön toreilla ja aukioilla. Pysäköintialueiden käyttöönotosta tiedotetaan liikennemerkein, kaupungin verkkosivuilla (hel.fi) ja kaupunkiympäristön toimialan sosiaalisen median kanavissa.

  Kun kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävä, jalkakäytävä saatetaan paikoittain aurata vain toiselle puolelle katua. Näin toimitaan, jos lumelle ei ole muuta tilaa. Jotta pelastusajoneuvoilla on pääsy kaikkialle Helsinkiin, myös yksijalkakäytäväisillä kaduilla on jouduttu paikoittain priorisoimaan ajoradan avoinna pitämistä ja auraamaan lumet jalkakäytävälle. Autoilijoiden tulee siksi noudattaa erityistä varovaisuutta.

  Kaupungin kahdeksan lumenvastaanottopaikan täyttyessä käyttöön voidaan ottaa väliaikaisia lumen välivarastointipaikkoja. Tarkoituksiin sopivia tyhjiä alueita ja aukioita on noin 15 eri puolilla Helsinkiä. Välivarastointipaikoille ohjataan vain kaupungin urakoitsijoiden lumikuormia. Kiinteistöiltä ajetut lumikuormat tulee edelleen ajaa vakinaisille valvotuille lumenvastaanottopaikoille.

  Kaupunkilaisilla on iso rooli lumitöissä

  Etenkin kantakaupungissa lumen poistamista vaikeuttavat lumenvarastointitilan puute ja pysäköidyt ajoneuvot. Keskustassa parkkihalliin pysäköiminen nopeuttaa katujen putsausta lumesta. Esikaupungeissa autot olisi tärkeää siirtää pois kaduilta pihoille, jos se vain on mahdollista.

  Asukkaiden on nyt hyvä seurata aktiivisesti ajoneuvojen siirtokehotuksia ja siirtää autonsa, jotta auraaminen onnistuu. Siirtokehotuksia voi seurata tai ne voi tilata tekstiviesteinä osoitteesta
  www.puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/

  Helsingin kantakaupungissa kaupunki hoitaa ajoradat, mutta jalkakäytävien auraus ja hiekoitus ja lumen poisvienti kuuluvat jalkakäytävän kohdalla olevalle kiinteistölle. Kantakaupungissa kiinteistön vastuulla on myös poistaa ajoradalta jalkakäytävän viereen auratut lumivallit ja kuljettaa ne kaupungin lumenvastaanottopaikoille.

  Myös kattojen lumikuormaan on syytä kiinnittää huomiota. Pihojen ja kattojen lumet ovat kaikkialla Helsingissä kiinteistöjen vastuulla, samoin tonttien sisäänajokohtien avaus aurauksen jälkeen. Lumet tulee kuljettaa kaupungin lumenvastaanottopaikoille. Tonttien lumia ei ole sallittua tuoda kaduille tai puistoon, eikä niillä saa tukkia jalkakäytäviä.

  Palautteiden käsittelyssä ruuhkaa

  Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään hel.fi/palaute. Sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle.

  Runsas lumentulo on ruuhkauttanut tällä hetkellä kaupunkiympäristön asiakaspalvelun. Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan säätilanteen mukaan mahdollisimman pian.

  Lisätietoja katujen talvikunnossapidosta: hel.fi/lumi

  Lumista Tehtaankatua 14.1.2021. Kuva: Helsingin kaupunki / Kirsikka Mattila

  JÄTÄ VASTAUS

  Kirjoita kommenttisi!
  Kirjoita nimesi tähän

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.