Håkansbölen remontit jatkuvat – kahvilayrittäjä irtisanottiin

Vantaan kaupunki on kunnostanut arvokkaan Håkansbölen kartanoalueen rakennuksia Hakunilassa vaiheittain.

Ensimmäisenä kunnostettiin Pehtoorin talo kahvilatoimintaan sopivaksi. Tiloihin haettiin myös kahvilayrittäjää keväällä 2018. Ruuna Cafe -nimisen kahvilatoimijan ja Vantaan kaupungin välinen vuokrasopimus Pehtoorin talosta on ollut toistaiseksi voimassaoleva.

Vantaan kaupunki irtisanoi nykyisen kahvilatoimijan vuokrasopimuksen 31. maaliskuuta 2021 lähtien. Kaupunki perusteli irtisanomista sillä, että loppuvuodesta 2020 vahvistui kartanon Ison tallin kunnostuksen alkaminen keväällä 2021. Kartanon rakennusten kunnostusten myötä vuokrattava kokonaisuus laajenee, ja Vantaa haluaa vuokrata Pehtoorin talon ja Ison tallin yhdelle toimijalle.

Kaupunki katsoi käynnistyvien rakennustöiden heikentävän nykyisen kahvilan toimintaedellytyksiä samassa pihapiirissä. Kaupungin mukaan nykyistä vuokrasopimusta tehtäessä oli tiedossa, että kartanoalueen rakennusten kunnostus tulee jollain aikavälillä jatkumaan.

– Maaliskuussa alkava Ison tallin remontti vaikuttaa koko kartanon pihapiirin käyttöön, kun siitä osa rajataan työmaa-alueeksi. Olemme kuitenkin saaneet paljon palautetta tästä etupainotteisesta ratkaisusta, minkä johdosta olemme tarjonneet nykyiselle yrittäjälle mahdollisuutta jatkaa toimintaansa elokuuhun saakka, kommentoi ratkaisua tiedotteessa toimitilapäällikkö Pasi Salo Vantaan kaupungilta.

Irtisanomisilmoitus kahvilatoimijalle lähetettiin Salon mukaan joulukuussa 2020.

– Sopimuksessa määrittelimme irtisanomisajaksi kolme kuukautta. Ilmoitus lähetettiin tämän aikataulun puitteissa, Pasi Salo jatkaa.
Håkansbölen Ison tallin kunnostuksen valmistuttua remontti etenee kartanon päärakennukseen, vuosina 2024-2025.

Kartanoalueen ravintola- ja juhlatilapalvelut avataan julkiselle hankintakilpailutukselle uudelleen, ja myös nykyisellä kahvilayrittäjällä on mahdollisuus osallistua siihen. Kilpailutus järjestetään kevään 2021 aikana.

– Yritystoiminnan kannattavuuden näkökulmasta alueella ei voi olla kahta eri toimijaa, jotka osittain kilpailevat keskenään. Toisaalta juhlatilan ”antaminen” nykyiselle toimijalle suoraan olisi myös kyseenalaista yleisen tasapuolisuuden ja hallintolain näkökulmasta, kommentoi Pasi Salo.