Raitiovaunuvarikon kaavoitus Vaaralaan on alkanut

Raitiovaunuvarikon asemakaavoitus Itä-Vantaan Vaaralaan käynnistyi huhtikuussa 2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisulla.

Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pystyi jättämään Vantaan kaupungin kirjaamoon 6. toukokuuta mennessä.

Vantaan ratikan käyttöön tuleva varikko on tarkoitus kaavoittaa Kehä III:n ja Länsimäentien liittymän eteläpuolelle. Raideliikenne varikkoalueelle tulee kulkemaan Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja se on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa.
Varikkorakennusten laajuus on yhteensä noin 10 000 kerrosneliömetriä.

– Varikkorakennusten arkkitehtuuriin ja soveltumiseen ympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu pääosin asemakaavoittamattomia metsäalueita ja se on osin Fazerilan pohjavesialueella, Vantaan kaupunki tiedotti.

Kaupungin mukaan Vaaralan sijaintipaikan valintaan ovat vaikuttaneet sijainti suurten väylien läheisyydessä sekä varikon mahdollinen käyttö Helsingin raitiotielinjoille tulevaisuudessa.

– Kaavoitettavan alueen uusi maankäyttö suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden pohjavesien suojelu, mahdolliset luontoarvot ja resurssiviisaus. Vaikutusten arviointi tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön.

– Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset. Häiriötekijät Vaaralan asutukselle, ympäröiville lähivirkistysalueille sekä liikenneverkolle pyritään minimoimaan, jatkettiin kaupungin tiedotteessa.