HSL:n kuukausilippu kallistuu Keravalla

HSL:n joukkoliikenteen kuukausilippujen hinnat nousevat vuoden 2022 alussa monilla Helsingin seudun vyöhykkeillä, kuten D-vyöhykkeellä, johon Keravakin kuuluu.

Näin ollen Keravan sisäpuolella tehtävien matkojen kuukausilipun hinta nousee. D-vyöhykkeen sisäinen aikuisten lippu maksaa tällä hetkellä 62,70 euroa kuukaudessa. Vuoden 2022 alusta lähtien sen hinta on 65,30 euroa.

Keravan ja Helsingin välisten kuukausilippujen hinnat pysyvät ennallaan.

HSL tiedotti kausilippujen hintojen korotuksista 26. lokakuuta 2021.

AB-, BC-, CD- ja D-kausilippujen hinnat nousevat 2,60-3,30 euroa kuukaudessa.

Pidempien matkojen kausilippujen eli ABC-, BCD- ja ABCD-lippujen sekä kaikkien kerta- ja vuorokausilippujen hinnat säilyvät ennallaan.

– Korotukset kohdistetaan lyhyimpiin kausilippuihin, koska pandemia on vähentänyt eniten pisimpiä joukkoliikennematkoja, joiden kysyntää ei haluta heikentää enää hinnankorotuksilla, HSL perustelee hinnankorotusten kohdentamista.

– Myös kerta- ja vuorokausilippujen hinnat pidetään ennallaan, koska etätyön yleistyminen ja muuttuneet matkustustarpeet ovat lisänneet satunnaisten joukkoliikennematkojen kysyntää.

Myöskään haltijakohtaisten ja yleiskausilippujen hintoihin ei tule muutoksia. Lippujen keskimääräinen hinnankorotus on 1,6 prosenttia.