Malmin lentokentän alueelta useita tontteja kaupungin omaan asuntotuotantoon

Malmin lentokentän alueelle kuuluvasta Nallenrinteestä on jo varattu tontteja asuntotuotantoon vaikka alueen asemakaavaehdotus ei ole ollut Helsingin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettävänä.

Helsingin kaupunki on ottamassa vahvan roolin Malmin lentokentän alueelle ensimmäisenä toteutettavasta asuntotuotannosta.

Helsingin kaupunginhallitus päätti helmikuun 2021 kokouksessaan varata kerralla jopa viisi tonttia Nallenrinteestä Helsingin kaupungin omaan asuntotuotantoon. Nallenrinne on yksi useista Malmin lentokentän alueelle kaavoitettavista asuinalueista.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tonttivaraukset ovat voimassa 2023 loppuun asti, ja tonttien lopullinen luovutus rakennuttajalle edellyttää asemakaavan tulemista voimaan.
Nallenrinteen asemakaavoitus on kuitenkin vielä kesken. Helsingin kaupungin karttapalvelusta löytyy tietoa ajankohtaisista kaavahankkeista ja palvelun mukaan Nallenrinteen kaavaehdotus ei ole edennyt kaupungin päätöksentekoelimissä yli vuoteen.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Nallenrinteen tarkistetun asemakaavaehdotuksen joulukuussa 2019 ja päätti lähettää kaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle, mutta kaavaehdotus ei ole vielä ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä. Lopullisen päätöksen kaavaehdotuksen hyväksymisestä tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

– Tavoite vuodelle 2021 on, että Nallenrinteen asemakaava etenee valtuuston päätettäväksi, kerrotaan Uutta Helsinkiä -verkkosivulla, joka on päivitetty tammikuussa 2021.

Nyt varatuista tonteista kaksi varattiin kaupungille valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua ja toteutusta varten. Yksi tontti varattiin hintakontrolloitujen omistusasuntojen rakentamiseen ja yksi tontti asumisoikeusasuntojen toteutukseen. Viidennelle tontille on tarkoitus toteuttaa asumisoikeusasuntoja ja hintakontrolloituja omistusasuntoja. Näille nyt varatuille tonteille on tarkoitus rakentaa yhteensä 243 asuntoa.

Nallenrinteeseen on tiedossa myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Kaupunginhallitus päätti nyt, että seitsemän Nallenrinteen tonttia luovutetaan asuntorakennuttajille myöhemmin erillisen laatukilpailun perusteella. Näille tonteille on tarkoitus sallia reilun 400 hintasääntelemättömän omistus- ja vuokra-asunnon rakentaminen.

Nallenrinne sijaitsee vanhan Nallenmäen asuinalueen vieressä. Helsingin virallisessa piirijaossa kumpikin kuuluvat Malmin peruspiirin Malmin lentokentän osa-alueeseen. Nallenrinne sisältyy myös Malmin entisen lentokentän projektialueeseen.

Jani Jakonen