Tietosuojaseloste

LetterboxMedioiden tietosuojaseloste
LB Marketing and Holdings Oy
Hämeentie 103 E
00550 Helsinki
Y-tunnus: 1897630-0

Rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilö
Asiakaspalvelu
info@letterbox.fi
Puhelin 092600107

Rekisterin nimi
LetterboxMedioiden käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, yhteydenottojen käsittelyyn ja julkaistujen kirjoitusten ja kuvien oikeellisuuden tarkistuksiin.

Rekisterin tietosisältö
Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Sivuston palstojen (lähetä kirjoitus ja/tai kuva, juttuvinkki, ota yhteyttä) yhteydessä käyttäjät voivat lähettää myös laajempia tietoja esimerkiksi kirjoituksissa haastatelluista henkilöistä. Lähetetyistä lomakkeista tallentuu lähettäneen käyttäjän IP-osoite. Osa lomakkeista mahdollistaa myös kuvan lähettämisen, jolloin on mahdollista, että kuvan mukana tallentuu myös paikkatietoa (EXIF GPS). Lomakkeiden kautta lähetettyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin kirjoituksien ja kuvien oikeellisuuden tarkastamiseen ja julkaisemiseen sivustolla ja painetussa lehdessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilön tietoja ei voida käyttää ja luovuttaa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet
LetterboxMediat käyttää evästeitä palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen ja sivustolla olevien lomakkeiden toiminnan mahdollistamiseen. Evästeiden tietoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Kävijäseurannan tilastointi ei tallenna selkokielisiä ip-numeroita, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjiin.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.