Suomi kyykkää pahasti, mutta nousee jaloilleen

SEB:n tuoreen talousennusteen mukaan Covid19-pandemia on pysäyttänyt maailmantalouden odottamattomasti. Ennätyssuurten tukitoimien vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Tänä syksynä työttömyysluvut nousevat tasoille, joita ei ole nähty sitten 1930-luvun.

Ennusteen mukaan kehittyneiden maiden BKT supistuu tänä vuonna 7 prosenttia ja kasvaa 5 prosenttia vuonna 2021. V-muotoisesta toipumisesta huolimatta BKT-luvut vuonna 2021 ovat reilusti alle aiempien ennusteiden.

Ruotsin lievempien sulkutoimien takia talouden supistuminen on pienempi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Silti ennustettu 6,5 prosentin lasku BKT:n osalta on nykyajan suurin. Suomessa talouden laskusuhdanne alkoi jo viime vuoden lopulla. Laajojen sulkutoimien vaikutusten myötä Suomen BKT putoaa 9 prosenttia tänä vuonna. Norjan talouden ennustetaan supistuvan 7,4 prosenttia ja Tanskan 10 prosenttia.

Ruotsi −6,5 prosenttia vs Suomi −9 prosenttia

Tiukkojen rajoitusten takia Suomen talous sukeltaa yli 15 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla. Tuoreista rajoitusten lievennystoimenpiteistä huolimatta Suomen BKT supistuu kokonaisuudessaan 9 prosenttia vuonna 2020. Ennusteen mukaan taantuma tulee olemaan lähes yhtä suuri kuin finanssikriisin aikaan vuosina 2008-2009, mutta pienempi kuin 1990-luvun laman aikaan, jolloin BKT putosi 13 prosenttia. Ero aiempiin kriiseihin on se, että silloin lasku tapahtui 6-11 kuukauden aikana, nyt muutamassa kuukaudessa.

Työttömyys puolestaan nousee 13-14 prosenttiin kuluvan vuoden lopulla verrattuna 1990-luvun laman 17,5 prosenttiin ja finanssikriisin 9 prosenttiin.

Suomi tulee tarvitsemaan lisää elvytystä, jotta talous saadaan kunnolla käyntiin ja toipuminen voi kunnolla alkaa kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla. Finanssikriisin jälkeen Suomen talous kärsi pitkään toistuvista pettymyksistä ja ”mini-taantumista”. Pelkona on, että tämä voi toistua myös tällä kertaa, esimerkiksi euron vahvasta kurssista johtuvan heikentyneen kilpailukyvyn seurauksena.

Ennusteet Suomen talouden toipumisen osalta ovat varovaisia. Suomen BKT:n odotetaan kasvavan 5 prosenttia vuonna 2021. Tällöin Suomen BKT:n taso olisi tasan 7 prosenttia alempana kuin SEB:n edellisessä talousennusteessa.

Myös Ruotsi kärsii lievemmistä sulkutoimista huolimatta

Lievempien rajoitusten ja sulkutoimien ansiosta Ruotsin talouden supistuminen on pienempi kuin monissa muissa maissa. Silti 6,5 prosentin pudotus BKT:ssä on historiallisen suuri. Arvion mukaan Ruotsin BKT:n pudotus on pahimmillaan hetkellisesti 20 prosenttia, kun esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa vastaava luku on 30-35 prosenttia.

Laskusuhdanne aiheutuu pitkälti työvoimavaltaisesta palvelusektorista, kun taas finanssikriisin aikaan pahiten kärsi pääomavaltainen vientiteollisuus. Työllisyyden lasku ei tule olemaan niin raju kuin 1990-luvun kriisissä, mutta työttömyys tulee silti syksyllä nousemaan ennätykselliseen 14 prosenttiin.