Yli sata mielipidettä Vantaan ratikan kaavarunkoluonnoksesta

Havainnekuva Vantaan ratikasta Fazerin ratikkapysäkillä Fazerintiellä. Kuva: WSP

Mielipiteitä annettiin niin Hakunilasta, Tikkurilasta kuin Aviapoliksenkin alueelta.

Vantaan ratikan kaavarunkoluonnoksesta jätti mielipiteitä 44 eri henkilöä. Mielipiteitä jätettiin yhteensä 102 kappaletta.

Kaavarunkoluonnoksessa hahmotellaan tulevaisuuden ratikkakaupungin visiota.

Kaupungin mukaan mielipiteissä korostuivat liikenteelliset kysymykset.

Lisäksi kaupunkikuvallisia ja maisemallisia asioita kommentoitiin.

Mielipiteissä toivottiin luontoalueiden ja viheralueiden säilyttämistä.

Suurin osa mielipiteistä koski ratikkaa, erityisesti sen reittiä, pysäkkejä sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista. Ratikan toteuttaminen Vantaalle herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Ratikan kaavarungon alue on ratikan pysäkeistä noin 800 metrin säteellä muodostuva vyöhyke.

Ratikan kaavarunkoluonnoksessa on arvioitu, että asukasmäärä voisi kasvaa yli 60 000 ja työpaikkakasvua olisi noin 30 000 vuoteen 2050 mennessä.

– Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että kaavarunkoluonnokseen oltiin suurelta osin tyytyväisiä. Kaavarungon mitoitukseen ei tullut mielipiteitä, mikä hieman yllätti. Mielipiteissä ratikan nähtiin tuovan oman asuinalueen entistä paremmin saavutettavammaksi. Suuralueittain toiveet vaihtelivat, kertoi yleiskaava-arkkitehti Mika Ahonen tiedotteessa.

Aviapolikseen kohdistuvissa mielipiteissä toivottiin pyöräilyreittejä Kehä III:n yli, Tammistoon kaivattiin kaupunkikuvallista kehittämistä ja lisäksi toivottiin Krakanojan ylitystä.

Tikkurilan alueella ehdotettiin ratikan reittimuutosta siten, että reitti kulkisi pohjoisemmasta kuin jo reitiksi päätetty Tikkurilan tunneli.

Hakunilan suuralueella oltiin tyytyväisiä Hakunilan virkistysalueisiin ja osin esiintyi huolia vehreyden säilymistä kohtaan.

– Mielipiteet otetaan huomioon ja niihin vastataan kaavarunkoehdotuksen yhteydessä. Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan ratikan reitillä. Hakunilassa virkistysalueet säilyvät lähes ennallaan, joten Hakunilassa ei tarvitse olla huolissaan, Mika Ahonen kertoi.

Kaavarunkoluonnoksesta saadun palautteen ja luonnoksen pohjalta laadittujen vaikutusten arviointien pohjalta viimeistellään luonnos ehdotukseksi syksyllä 2022.

Kaupunginvaltuuston on määrä hyväksyä kaavarunkoehdotus alkuvuodesta 2023.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.