Yli 56 metriset tornitalot sopivat Tikkurilaan, Aviapolikseen ja Myyrmäkeen

Vantaalla on pohdittu viime aikoina, että minne korkea rakentaminen Vantaalla sopii.

Vantaan kaupunki on myös selvittänyt, mille alueille korkea rakentaminen soveltuu. Samalla se on määritellyt, mitä on korkea rakentaminen kaupungin alueella.

Selvityksessä on päädytty 56 metrin korkeuteen. Sen ylittävät rakennukset ovat siis Vantaan näkemyksen mukaan korkeita. Korkean rakentamisen rajamäärittelyä hyödynnetään tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa Vantaalla.
– Määrittämällä korkean rakentamisen raja samaksi koko kaupungissa, pyritään mahdollisimman selkeään suunnittelun ohjaukseen. 56 metriä matalampien rakennusten katsotaan muodostavan paikallisia, ei niinkään suurmaiseman maamerkkejä, joten niiden sijoittumista voidaan ohjata esimerkiksi kaavarungoissa. 56 metriä toimii luontevana rajapyykkinä myös siksi, että sen kohdalla astuu voimaan palomääräysten tiukin vaatimustaso, kaupunki tiedotti.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli korkean rakentamisen selvitystä 1. joulukuuta.

Selvityksessä potentiaalisiksi korkean rakentamisen alueiksi seuloituivat Aviapolis, Tikkurila sekä Myyrmäki-Louhela. Myös Kivistössä korkea rakentaminen olisi mahdollista, ellei lentoliikenne asettaisi korkeusrajoituksia.
Selvityksessä myös kartoitettiin korkeaan rakentamiseen liittyviä erityispiirteitä, kuten varjostus- ja tuulisuusvaikutuksia, maisemallisia ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia, liikennejärjestelmään kohdistuvaa kuormaa sekä teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä. Näiden kautta muodostettiin käsitys korkeiden rakennusten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä.
– Esimerkiksi maan arvon on oltava riittävän korkea, jotta kalliimmat rakentamiskustannukset ovat perusteltuja. Samoin julkisen liikenteen palvelutaso, jalankulkuympäristön laatu ja palveluiden saatavuus ovat keskeisiä, jotta korkea rakennus asettuu osaksi keskustamaista ympäristöä ja sen käyttäjät voivat hyödyntää kestäviä liikkumismuotoja. Lentoliikenteen vaikutukset on myös huomioitava, Vantaa tiedotti.