Vantaan veroäyriksi 19,00

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelmaksi. Esityksen lopullinen käsittely on kaupunginvaltuustossa 14.11.2017. Esitys syntyi keskustelevien neuvottelujen jälkeen yksimielisesti.

Asiakasmaksut ja kotona asumisen tuki

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut halutaan pitää kohtuullisina. Kaupunginhallitus päätti, että maksuihin ei tehdä valtioneuvoston mahdollistamia korotuksia. Palvelusetelien käyttöönotto ei saa lisätä kustannuksia, linjasi hallitus.

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan miljoonan euron lisäpanostuksella. Tuki kohdistuu useisiin eri asioihin, muun muassa omaishoitoon, kotihoidon saatavuuteen, kotikuntoutukseen ja muihin kotiin vietäviin palveluihin.

Ammatillinen- ja kielikoulutus

Opintonsa keskeyttävien suuri määrä Variassa huolestuttaa kaupunginhallitusta. Ammattitutkinto on tärkeä erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Hallitus lisäsi 300 000 euroa Varialle korvaamaan valtion tekemiä leikkauksia ja tukemaan koulutuksen uudistamista. Kaikki järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat täytetään ja tutkintojen painopistettä siirretään aloille, joissa valmistuvat opiskelijat parhaiten työllistyvät.

Kaupunginhallitus suhtautuu vakavasti maahanmuuttajien työllistämiseen. Kotoutumis- ja kielikoulutuksen puute on esteenä työmarkkinoille pääsyyn. Tähän ei Vantaa yksin pysty vaikuttamaan. Kielikoulutuksen määrä on Vantaalla riittämätön, mutta valtion tukea ei hakemuksista huolimatta ole saatu lisää. Kaupunginhallitus lisäsi maahanmuuttajien suomenkielen koulutukseen 100 000 euroa.

Vantaan tavoitteena on, että kaikki vantaalaiset työllistyvät. Vantaa on menestynyt hyvin nuorten työllisyyden parantamisessa. Samankaltaista toimintamallia haetaan jatkossa pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistämiseen.

Liikenne ja investoinnit

Kirjasto- ja nuorisotilat Pähkinärinteessä halutaan säilyttää. Kaupunki selvittää mahdollisuudet korjata nykyiset tilat. Samanaikaisesti etsitään korvaavia pysyviä tiloja joko yksin tai yhteistyössä yritysten tai yhteisöjen kanssa.

Maksullinen liityntäpysäköinti on osa pysäköintistrategiaa. Keskusta-alueilla halutaan varmistaa tunnin maksuton asiointipysäköinti ja liityntäpysäköinnin tulee olla HSL:n matkakortin haltijoille maksutonta.

Vantaa kasvaa voimakkaasti. Panostuksia on tehty Kehäradan varren uusiin asuinalueisiin. Kaupunginhallitus kiinnitti huomiota vanhojen asuinalueiden viihtyisyyteen, kuntoon ja lähipalveluihin. Tästä tehtiin tekstilisäys talousarviokirjaan.

Kaupungin tilojen energiatehokkuutta hautaan parantaa ja samalla kiinnittää huomiota sisäilman laatuun. Rakentamisessa painotetaan käytettävyyttä, terveellisyyttä ja muunneltavuutta. Ongelmien kartoittamisessa käytetään tarvittaessa oirekyselyjä.

Veroprosentit

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vahvistettavaksi vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 19,00 ja kiinteistöveroprosenteiksi:

– vakituinen asuinrakennus 0,41

– yleinen kiinteistövero 1,00

– voimalaitos 2,85

– rakentamaton rakennuspaikka 4,00

– muu asuinrakennus 1,00.

Kiinteistöverolain muutoksista aiheutuvat korotukset kasvattavat Vantaan verotuloja vuoteen 2016 verrattuna noin 2,1 miljoonaa euroa.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.