Vantaan apulaiskaupunginjohtajaksi haki 51 henkilöä

Vantaan kaupungin kahteen apulaiskaupunginjohtajan virkaan on kova tunku.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajaksi haki 29 henkilöä ja kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtajaksi 22 henkilöä.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajaksi hakeneista 10 ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtajan paikkaa hakeneista puolestaan neljä hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.

Apulaiskaupunginjohtajan haastattelut järjestetään elokuussa. Valinnat pyritään tekemään Vantaan kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2019.

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva Vantaan kaupungin uusi organisaatio muodostuu viidestä toimialueesta, joita ovat kasvatus ja oppiminen, kaupunkikulttuuri, sosiaali- ja terveystoimi, kaupunkiympäristö sekä kaupunkistrategia ja johto.