Vantaalla vietetään tänä vuonna Lähimetsävuotta

Vantaalla vietetään tänä vuonna Lähimetsävuotta, jonka tavoitteina on nostaa lähimetsien arvoa ja merkitystä, tehdä niitä tunnetuksi sekä arvioida niiden hoidon tarvetta. Lisäksi halutaan turvata luonnon monimuotoisuus myös lähimetsissä.

Teemavuoteen sopivasti Hakkilan Kanervannummeen istutetaan sata puuntaimea Suomi100-metsään. Suomi100-metsähanke juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Puistoon istutetaan myös juhlavuoden itsenäisyyden kuusen jälkeläinen. Helsingin Kaivopuistoon kylvettiin vuonna 1917 Itsenäisyyden kuusi, ja vuonna 1967 istutettiin 50-vuotiaalle Suomelle yli 30 000 sen siemenistä kasvatettua Kotikuusta. Kuusia on istutettu myös vuosina 1987, 1992 ja 1997. Lue lisää: http://suomifinland100.fi/project/tulevaisuuden-kuusi/

Kanervannummen Suomi100-metsän alueella on vanha lumenvastaanottopaikka, joka nyt metsitetään. Suomi100-metsän pohjatyöt aloitetaan heti, kun alueella ei ole enää lunta.

Kanervannummella myös uudistetaan reittejä. Töiden tavoitteena on uuden kuntoradan ja seudullisen ulkoilureittiyhteyden osan rakentaminen, kuntoilupaikan rakentaminen puiston länsiosaan, metsän hoitaminen ja valaistuksen lisääminen ja uusiminen. Lisäksi puistoon istutetaan monimuotoisuutta lisäämään ja metsänreunaa kaunistamaan kukkivia pienpuita. Puiston länsiosan ulkoilureitti ja latuyhteys toteutettiin viime vuonna, ja itäosa reitteineen valmistuu vuosien 2017 – 2018 aikana.

Lisäksi HSY rakentaa puiston alueelle runkovesijohdon ja sen päälle puistoraitin. HSY:n työt alkavat syksyllä 2017.

Kartta Kanervannummen töistä

Pitkäkosken luonnonsuojelualueella tehdään hoitotöitä

Pitkäkosken luonnonsuojelualueella Ylästössä on rantalehtovyöhykkeen pohjoispuolella 1970-luvulla entiselle pellolle istutettu tiheä kuusikko. Istutuskuusikko heikentää luonnonsuojelualueen tilaa, sillä kuuset varjostavat jokitörmää, joka tulisi säilyttää valoisana ja sekapuustoisena.

Kuusikkoa harvennetaan ja aukotetaan, sillä metsän avartaminen lisää valoisuutta ja mahdollistaa metsänpohjan kasvillisuuden ja puulajiston monipuolistumisen. Monipuolinen kasvillisuus ja puusto lisäävät eliömaailman monimuotoisuutta ja myös parantavat alueen soveltuvuutta liito-oravalle. Harvennus parantaa Pitkäkosken luonnonsuojelualueen luontoarvoja.

Kuusikon harvennus- ja aukotustyö tehdään maaliskuussa, alkaen viikolla 10.Puunkaato tehdään metsäkoneella, ja puidenajon hoitavat työhevoset viikoilla 11 ja 12.

Lisätietoa Lähimetsävuodesta ja sen tapahtumista: www.vantaa.fi/lahimetsavuosi
Seuraa teemavuotta myös Facebookissa: www.facebook.com/vantaanlahimetsavuosi2017
Parhaillaan asukkaat pääsevät kertomaan mielipiteensä käyttämiensä metsien suunnittelusta, hoidosta ja käytöstä metsäkyselyssä. Karttapohjainen kysely on auki 26.3.2017 saakka: https://maptionnaire.com/fi/2173/