Tammiston kauppa-alueelle lisää asuintaloja

Tammiston kauppatien ja Tammistontien risteyksen viereen aiotaan rakentaa asuinkerrostaloja.

Tammistontie 2:n asemakaavan muutosehdotus tuo tontille useita 3-5 -kerroksisen asuinkorttelin. Voimassa olevassa kaavassa alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten kortteliksi, mutta alueella sijaitsee ainoastaan 1952 valmistunut puinen omakotitalo.

Uusi asuinkorttteli rajautuu pohjoispuolelle Tammistontiehen. Lännessä sijaitsee reilut kymmenen vuotta sitten valmistunut asuinkerrostaloalue ja etelässä liike- ja toimistorakennus. Lähellä Tammistontien toisella puolella sijaitsee myös Tammiston luonnonsuojelualue.

Kaavamuutoksen hakija ja kaupungin tavoitteena on tiivistää maankäyttöä keskeisellä ja näkyvällä paikalla Tammistossa.

Vantaan kaupunginhallitus päätti elokuussa asettaa Tammistontie 2:n kaavamuutoksen yleisön nähtäville.