Vantaa esittää luonnonsuojelualuetta Pakkalaan

kuvituskuva

Vantaan kaupungin toimenpiteet Krakanojan rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla etenevät.

Krakanojan puronvarsimetsä sijaitsee Pakkalassa Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella.

Vantaan kaupunginhallitus päätti 13. tammikuuta esittää Vantaan kaupunginvaltuustolle, että Vantaa hakee luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta Krakanojalle Uudenmaan Ely-keskukselta. Valtuusto hyväksyi myöhemmin kaupunginhallituksen esityksen.

Rauhoitettavaksi haettavan alueen pinta-ala on 6,3 hehtaaria. Puro ympäristöineen on Vantaan yleiskaavassa 2007 varattu luonnonsuojelualueeksi.

Rauhoitettavan alueen nimeksi ehdotetaan Krakanpuiston luonnonsuojelualuetta.

Krakanoja laskee Vantaanjokeen Ruutinkosken itäpuolella. Vantaan virtavesiselvityksessä vuonna 2011 Krakanoja arvioitiin maakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan.

Alueella myös sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä lehtoja ja pienveden lähimetsiä. Puronvarren tiheiköt ovat linnustolle hyvää elinympäristöä ja lajistossa on muun muassa pensaskerttu, luhtakerttunen sekä satakieli. Alueella on todettu olevan liito-oravan elinympäristöä lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen. Puroon on kunnostettu uhanalaiselle taimenelle kutusorapaikkoja. Krakanojan alueella on tehty havaintoja myös saukosta.

Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa, kerrotaan Vantaan kaupunginhallituksen päätöksessä. Purossa sijaitsee muinaismuistolain suojaama muinaisjäännös, joka on mahdollinen kalastuspaikka. Maastossa erottuu vanhoja puisia paalurakenteita. On myös mahdollista, että puurakenteet liittyvät myllyyn, joka on ollut Krakanojassa ilmeisesti 1700-luvun loppupuolella. Vuoden 1778 Tolkinkylän kartassa puron itäpuolella on myllypeltoja ja myllyniitty, mutta itse myllyä ei ole karttaan merkitty.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.