Suuri enemmistö vantaalaisista painottaisi ympäristöä talouskasvua enemmän

Vantaa ja Helsinki toteuttivat yhdessä asukkaidensa ympäristö­asenteita ja ympäristökäyttäytymistä kartoittaneen kyselytutkimuksen vuonna 2017.

Vantaalaisten ja helsinkiläisten ympäristömyönteisyys on asenteiden tasolla vahvaa, selviää tuoreesta ympäristöasennekyselystä.

Suuri enemmistö – noin neljä viidestä – painottaisi enemmän ympäristöä kuin talouskasvua, jos nämä joutuvat vastakkain. Lähes yhtä moni kuitenkin katsoo, että ympäristönsuojelu ja talouskasvu ovat mahdollisia samanaikaisesti. Näin ajattelevien osuus on kasvanut edellisestä kyselystä. Ympäristönsuojelun ja talouskasvun yhtäaikaisuuteen uskovat etenkin nuoret vastaajat. Asiat selviävät Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tutkimuksesta.

Ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset hyvin tiedossa

Tietoisuus ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista on vantaalaisilla ja helsinkiläisillä varsin hyvällä tasolla. Useista sitä koskevista kysymyksistä muodostuu selkeä yleinen mielipide: ilmastonmuutoksen katsotaan ensinnäkin johtuvan ihmisen toiminnasta, toiseksi sen vaikutukset koetaan pääosin kielteisiksi ja kolmanneksi koetaan, että omilla teoilla on merkitystä sen torjunnassa. Noin kaksi kolmesta vastanneista toteaa olevansa valmiita tekemään omakohtaisia taloudellisia uhrauksia verojen tai maksujen muodossa, jos tällä torjuttaisiin ilmastonmuutosta.

Kodin energiansäästön huomioivat erityisesti iäkkäämmät vastaajat; nuoret suosivat kasvisruokaa ja jakamistaloutta

Etenkin iäkkäimmät vastaajat kunnostautuvat kodin energiansäästössä: he tarkkailevat ja säätävät asunnon sähkön- ja lämmönkulutusta muita ahkerammin. Kasvisruuan suosiminen sekä kierrätys- ja jakamistalouden eri muodot ovat puolestaan yleisimpiä nuorten vastaajien keskuudessa. Esimerkiksi autojen yhteiskäyttö kiinnostaa eniten nuorten ikäluokkien edustajia.

Jotkin ympäristöön vaikuttavat valinnat ja käyttäytymistavat ovat vastausten mukaan ilahduttavan yleisiä: turhien valojen sammuttaminen, energiansäästölamppujen käyttö, pyykkikoneiden pyörittäminen täysinä ja ruokahävikin välttäminen. Sen sijaan lentomatkailun välttäminen on varsin harvinainen ilmastovalinta.

Ympäristöystävällisen käyttäytymisen muodot eivät kasaudu samoille henkilöille

Ympäristöystävällisen käyttäytymisen eri muodot eivät kovinkaan vahvasti kasaudu samoille henkilöille. Niitä ilmeisesti harjoitetaan valikoiden ja usein myös muista syistä kuin ympäristömotiiveista. Esimerkiksi hillitsemällä kodin energiankäyttöä tai minimoimalla ruokahävikkiä säästää samalla omia menoja.

Tutkimuksessa selvitettiin myös asenteiden ja käyttäytymisen riippuvuuksia. Ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristökäyttäytymisen eri muotojen välillä on suhteellisen heikko yhteys. Esimerkiksi vahva tietoisuus ilmastonmuutoksesta lisää vain hiukan todennäköisyyttä aktiiviseen energiansäästöön asumisessa. Selvin riippuvuus muodostuu ilmastonmuutostietoisuuden ja kasvisruuan suosimisen välille.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös näkemyksiä kaupunkikehityksestä. Vastaajien selvä enemmistö hyväksyy automarkettien rakentamisen rajoitukset. Samoin joukko- ja kevyen liikenteen edistämisessä asukkailla on laaja kannatus. Pyörien helpompi kuljettaminen joukkoliikenteessä sekä nykyistä nopeampi joukkoliikenne voisivat vastausten mukaan saada myös suhteellisen monia autoilijoita valitsemaan näitä kulkumuotoja.

Vantaa ja Helsinki toteuttivat yhdessä asukkaidensa ympäristö­asenteita ja ympäristökäyttäytymistä kartoittaneen kyselytutkimuksen vuonna 2017. Tutkimus pohjautui laajaan asukaskyselyyn, johon vastasi 1560 henkeä.

Julkaisu:
Jukka Hirvonen & Maaria Vanhatalo: Ympäristöasenteet ja kaupunkikehitys Helsingissä ja Vantaalla, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 2018

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.