Myyrmäen urheilupuisto uudistuu – myös liito-oravat huomioidaan

Ulkoilusta halutaan tehdä entistäkin mieleisempää.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan lokakuun alussa Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelman sekä Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat. Suunnitelmissa selkeytetään urheilupuiston liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä ja parannetaan alueen toiminnallisuutta. Urheilupuiston visuaalisen ilmeen ja maisema-arkkitehtuurin halutaan luovan eloisaa liikuntaympäristöä.

Nykyisten kenttien, hallien ja suorituspaikkojen saavutettavuutta parannetaan jäsentelemällä pysäköinti, saattoliikenne ja kevyenliikenteen reitit uudelleen. Läpiajo Myyrmäki-hallin länsipuolelta estetään. Huoltoliikenne on eriytetty jalankulusta omille reiteilleen sekä huoltopihoille. Uudelle huoltokatokselle on esitetty paikka alueelta. Liikennealueille lisätään myös ns. kaupunkivihreää. Pysäköinnin ja liikenteen uudelleenjärjestely vapauttaa tilaa uusille toiminnoille. Urheilupuiston ytimen läpi muun muassa ohjataan kaksi jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä. Lisäksi urheilupuiston keskiöön toteutetaan monipuolinen lähiliikuntapaikka ja uusi skeittipaikka.

Laadukkaat pyöräpysäköinnit sijoitetaan tarpeeksi lähelle liikuntapaikkojen ja hallien sisäänkäyntejä. Alueen suunnittelussa ja kalustevalinnoissa huomioidaan myös erityisryhmät ja seniorit.

Myyrmäki-hallin, jäähallien ja jalkapallostadionin edustat suunnitellaan toiminnallisiksi edusaukioiksi, joilla ei sallita ajoneuvoliikennettä. Aukiot ovat yleisilmeeltään viihtyisiä ja vehreitä, mutta soveltuvat samalla suurten yleisömäärien liikkumiseen ja kokoontumiseen.

Myös valaistukseen kiinnitetään huomiota: se muuntuu niin hillittyyn arkeen kuin iloiseen tapahtumavalaistukseenkin. Yleisvalaistusta parannetaan kauttaaltaan. Julkisivuissa käytetään tapahtumien ja teemojen mukaisesti muuttuvaa valaistusta ja liikkuvaa valoa.

Liito-oravien elinvaatimukset huomioidaan

Metsäalueiden hoidon lähtökohtana on virkistyskäytön ja luontoarvojen, kuten liito-oravan, elinvaatimusten yhteensovittaminen. Myyrmäenmetsän seudullista pohjois-eteläsuuntaista ulkoilureittiä

selkeytetään ja vahvistetaan parantamalla hankalia yhteyskohtia sekä täydentämällä puuttuvat reittiosuudet. Ulkoilureitin varrelle sijoitetaan uusi kuntoilupiste. Lumiseen aikaan puistoreitti toimii latuyhteytenä. Koira-aitaukselle on esitetty suunnitelmassa uusi sijainti urheilukentän pohjoispuoliselle rinteelle nykyistä koira-aitausta vastapäätä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa, josta Myyrmäen urheilupuiston liikunta-alueen osuus on noin 5,6 miljoonaa euroa ja Myyrmäenmetsän sekä Naulapuiston osuus noin 0,4 miljoonaa. Toteutus on ohjelmoitu vuosille 2019-2022 siten, että vuosittain toteutetaan noin 1,5 milj. euron laajuinen osakokonaisuus.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.