Lisää täydennystä Hakunilan vanhoihin asuntokortteleihin

Useat tahot ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusien asuntojen ja keskitetyn pysäköintilaitoksen suunnittelusta Hakunilan Hiirakkokuja 6:n alueelle.

Vuonna 2017 Vantaan kaupunki julkaisi Hakunilan kaavarungon, joka tavoittelee Hakunilaan merkittävää täydennysrakentamista ja keskustan kehittämistä. Samana vuonna YIT ja SATO käynnistivät yhteistyön, jonka aikana on tarkasteltu laajasti Hakunilan alueen kehittämismahdollisuuksia.

Nyt käynnistyvä hanke on jatkoa Hiirakkokujan pohjoispuolella sijaitsevan Raudikkokujan korttelin täydennyskaavoitukselle. Raudikkokujan hanke tulee mahdollistamaan noin 300-360 uuden asunnon rakentamisen ja Hiirakkokujan hanke noin 260-320 asunnon rakentamisen.

YIT:n visio on ”enemmän elämää kestävissä kaupungeissa” – niin kaupunkikeskustoissa kuin esikaupunkialueilla. Esikaupungeissa tämä voi tarkoittaa sekä korjausrakentamista että uudisrakentamista. Tavoitteena on parantaa elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä lisätä alueen asukasmäärää ja sitä kautta myös palveluiden kysyntää ja tarjontaa. Usein kehittämiseen liittyy myös pysäköinnin uudelleenjärjestelyjä.

– Hakunilassa on paljon potentiaalia ja täydennysrakentamisen avulla kehitystä voidaan vauhdittaa. Yhteishankkeessa voimme myös kehittää aluekehityksen konseptiamme edelleen, kertoo YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen.

SATO on ollut rakennuttamassa Hakunilaa 1970-luvusta alkaen ja SATOlla on alueella omistuksessaan paljon vuokra-asuntoja. SATO panostaa Hakunilan alueen kehittämiseen monella tavalla: alueella olemassa olevien SATOn vuokrakotien peruskorjaukset ovat käynnistyneet viime vuosina ja täydennysrakentamishankkeet tuovat alueelle uutta asuntokantaa.

– Olemme olleet tiivisti mukana Hakunilan kehittämisessä ja haluamme myös panostaa Hakunilan tulevaisuuteen. Alueen toimivat liikenneyhteydet ja palvelut luovat hyvän perustan kehittää naapurustoa, joissa ihmiset viihtyvät ja arki sujuu, kertoo SATO:n investoinneista vastaava johtaja Antti Aarnio.

M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin kokonaan omistama, ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö.

– Haluamme rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Hakunila on kehittyvä ja mielenkiintoinen alue, jossa on tarvetta vuokra-asunnoille jatkossakin, Y-Säätiö-konsernin omistaman M2-Kotien rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman sanoo.

YIT:n, SATO:n ja M2-Kotien tavoitteena on rakentaa uusia asuntoja monipuolisella hallintamuotojakaumalla. Alueelle suunnitellaan vapaarahoitteista omistusasumista, vapaarahoitteista ja korkotuettua vuokra-asumista sekä osuuskuntamallilla toteutettavia osaomistusasuntoja.

Hakunilan täydennyskaavojen ensimmäisiä uusia asuntoja päästäneen rakentamaan vuonna 2020-2021.