Helsinkiläisnaiset muuttavat kotoaan miehiä aikaisemmin

Vuoden 2016 lopussa 20–24-vuotiaista helsinkiläisistä neljäsosa asui yksin.

Nuoret alueittain -julkaisu on kertoo tietoja helsinkiläisnuorten perheasemaan liittyen. Julkaisun mukaan nuoret muuttavat omilleen noin 20-vuotiaina. 18-vuotiaista nuorista reilu 80 prosenttia asuu vanhempiensa kanssa, mutta 22-vuotiaista vain vajaa viidennes. Kiintoisaa on, että naiset muuttavat pois kotoaan miehiä aikaisemmin. 20-vuotiaista naisista enää kolmasosa asuu lapsuudenkodissaan – miehistä vielä yli puolet. Sukupuolten välinen ero tasoittuu iän myötä, mutta säilyy melko isona aina 25 ikävuoteen asti.

Helsinkiläiset muuttavat pois kotoaan aikaisemmin

Helsinkiläiset muuttavat pois vanhempiensa luota muuta pääkaupunkiseutua aikaisemmin. Vuonna 2016 Espoossa ja Vantaalla 20–24-vuotiaista noin 30 prosenttia asui vanhempiensa luona, kun taas Helsingissä vastaava osuus on noin 20 prosenttia. Helsingin pieneen osuuteen vaikuttaa kaupunkiin suuntautuva parikymppisten opiskelijoiden muuttoliike.

Vuoden 2016 lopussa 20–24-vuotiaista helsinkiläisistä neljäsosa asui yksin ja vajaa neljäsosa jossain yhteisasumismuodossa kuten solu-asunnossa, kimppakämpässä tai vastaavasti. Noin neljäsosa ikäluokasta asui pariskuntana ilman lapsia ja kolmella prosentilla oli omia lapsia perheessään.

25–29-vuotiaista yksin asui vain hieman nuorempaa ikäluokkaa useampi. Sen sijaan vahvasti opiskelijaelämänvaiheeseen liittyvä yhteisasuminen on osittain korvautunut pariskunnilla: lähes puolet asui pariskuntana ja jaetussa asunnossa 15 prosenttia. Lapsellisina pariskuntina asui joka kymmenes ja yksinhuoltajana kaksi prosenttia ikäluokasta. Pariskuntana asuvien naisten osuus on miehiä suurempi, ja yksinhuoltajista naisia ovat lähes kaikki. Yksinhuoltajia oli 25–29-vuotiaista naisista reilu neljä prosenttia. Lapsiperheissä asuvien 25–29-vuotiaiden helsinkiläisten osuus on huomattavan pieni koko maahan verrattuna. Koko maan 25–29-vuotiaista neljäsosa oli jo omia lapsia perheessään, mutta helsinkiläisistä vain 11 prosenttia.

Oman perheen perustaminen on vähentynyt

Nuorten perheasemaan liittyvät muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta kymmenen vuoden tarkastelujakso paljastaa joitakin trendejä. Oman perheen perustaminen lapsineen on vähentynyt nuorilla. Vielä vuonna 2005 viisi prosenttia 20–24-vuotiaista helsinkiläisistä asui omien lastensa kanssa, vuoteen 2016 osuus on laskenut kolmeen prosenttiin. 25–29-vuotiailla osuus on laskenut samalla ajalla 14 prosentista 11 prosenttiin. Naisilla osuus on laskenut miehiä nopeammin etenkin nuoremmissa ikäluokissa.

Yksin asuminen on vähentynyt 20 vuotta täyttäneillä nuorilla. 20–24-vuotiaista nuorista 25 prosenttia asui yksin, kymmenen vuotta aikaisemmin 28 prosenttia. 25–29-vuotiaista 28 prosenttia asui yksin, osuus on laskenut kymmenessä vuodessa 33 prosentista. 25–29-vuotiaiden yksinasumisen korvaa lisääntynyt yhteisasuminen ja 20–24-vuotiailla sekä myöhäisempi muutto lapsuudenkodista että yhteisasumisen lisääntyminen. Jatkuvasti kasvavat asumiskustannukset löytyvät luultavasti kehityksen taustalta.

Lähde: Nuorten hyvinvointikertomus

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.