Ankkapuiston siltojen uudistus alkaa

Ankkapuistossa (entinen Keskuspuisto) aloitetaan vesistöjen ruoppaus sekä neljän sillan uusiminen.

Puiston vuonna 1983 rakennetut Rekolanojan lammet ovat rehevöityneet ja liettyneet, jonka vuoksi vesistö ruopataan imuruoppaustekniikalla. Ruoppaus pyritään tekemään pääosin alkavan talven aikana sääolosuhteiden salliessa. Ruoppausmassat kuivatetaan geotekstiilituubeissa puistoalueella ja hyödynnetään sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan muissa viherrakentamiskohteissa. Lisäksi lampiin muodostuneita saaria muotoillaan uudelleen, jotta vesi pääsee virtaamaan aiempaa paremmin.

Lisäksi uudistetaan puiston neljä siltaa, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän. Nykyiset puurakenteiset sillat puretaan sekä korvataan teräsrakenteisilla ja puukantisilla silloilla, jotka kestävät myös kunnossapitokaluston. Eteläisin silta toimii tällä hetkellä patona ja vesi valuu sen läpi muodostaen kosken. Kävelysilta puretaan ja uusi, leveämpi silta rakennetaan nykyisen padon eteläpuolelle. Padon juoksutusaukko puretaan ja sen alapuolelle rakennetaan luonnonmukainen kivikynnys, jonka jälkeen pato ei enää toimi kalojen nousuesteenä.

Työt alkavat ruoppausta valmistelevilla töillä viikolla 44. Ruoppauksen ja siltojen rakentamisen vuoksi puiston rannoilta ja saarista joudutaan poistamaan puustoa, ja lisäksi työmaa-alueelta kaadetaan huonokuntoisia puita.

Siltojen uudistaminen sekä ruoppaustyöt ovat suunnitelmien mukaan valmiina kesällä 2018. Tämän jälkeenkin puistossa jatketaan yleissuunnitelman toteuttamista, joka sisältää muun muassa istutusten, kalustuksen, reitistön sekä valaistuksen uusimista. Ruoppaukselle ja uusille silloille on saatu vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Muutoksia kulkureiteissä, ladun käytössä ja tapahtumissa

Työt Ankkapuistossa keskittyvät lampien ympäristöön, ja töiden edistyessä pidetään jatkuvasti auki jokin reiteistä puiston halki. Reiteille opastetaan paikan päällä. Puistossa kulkijoiden toivotaan turvallisuuden vuoksi pysymään poissa työmaa-alueilta sekä läjitysalueilta, joihin väliaikaisesti kasataan ruoppauksessa vesistöistä poistettu lieju.

Puistossa länsireunan metsäalueella talvisin kulkenutta latua ei voida ottaa käyttöön töiden aikana, vaan tänä talvena latupohjaa käytetään yhtenä töiden aikaisista tilapäisistä kevyen liikenteen kulkureiteistä. Myös puistossa järjestetty Joulupolku-tapahtuma siirtyy töiden ajaksi järjestettäväksi Korson koulun alueelle. Lisäksi puiston koillisosassa oleva sorakenttä on töiden ajan työmaakäytössä, ja myöhemmin se siistitään luonnolliseksi osaksi puistoa.

Ankkapuistosta halutaan uudistuvan Korson keskustan tueksi avoin, viihtyisä ja turvallinen puisto, jossa on toimintoja kaikille ikäryhmille. Tavoitteena on myös kunnioittaa alueen luonto- ja maisema-arvoja. Puiston uudistustyöt ovat Tikkurilan Kirjastopuiston rakentamisen ohella Vantaan suurimpia puistohankkeita lähivuosina.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.