Kävely- ja pyörätie Asematien länsipäähän

Asematie muutetaan kävelykaduksi Tikkurilassa vuonna 2022. Sitä ennen Asematien etelälaitaan rakennetaan jalankulku- ja pyörätie.

Asematien etelälaitaan Tikkurilan kirkon ja Kielotien välille rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Samalla Asematien ajorata kavennetaan nykyisestä normaalia leveämmästä 11 metristä 6,5 metriä leveäksi, eli normaaliin katuleveyteen.

Asiasta tiedotti Vantaan kaupunki.

Kävely- ja pyörätien rakentamisen kanssa samaan aikaan on käynnissä Asematie 12:n tontille valmistumassa olevan kerrostalon edustan rakentaminen. Rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti rakenteilla olevan kerrostalon nykyisten työmaa-aitojen sisäpuolella, ja Asematietä pitkin pääsee ajamaan koko rakennustöiden ajan.

Osa Vantaan kaupungintalon edustan pysäköintipaikoista joudutaan ottamaan pois käytöstä rakentamisen ajaksi. Rakennustyöt alkavat 6.4. ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä.
Jalankulku- ja pyörätie rakennetaan Asematien muuta kadunpintaa korkeammalle. Korkeusero ajorataan tulee olemaan enimmillään noin 40 senttimetriä. Korkeuseron kohdalle jalankulku- ja pyörätien ja ajoradan väliin rakennetaan kaide.

Kävely- ja pyörätien rakentaminen muuta katua korkeammalle liittyy myöhemmin tehtäviin asematien muutostöihin. Tällä hetkellä Asematie on painunut alaspäin siten, että tie viettää alaspäin eteläosaltaan.

Kun Asematie muutetaan kävelykaduksi vuonna 2022, tie korotetaan koko leveydeltään samalle tasolle. Samalla korkeuseron takia tarvittavat kaiteet jalankulku- ja pyörätien ja ajoradan väliltä poistetaan.

Kirkon edustan rakennuttaa Vantaan kaupunki, urakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy.