Hakunilan Heporinne kasvaa uusilla asunnoilla

Asuntojen asemakaavoitus voimistuu Hakunilassa. Heporinteen asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilantien varren täydennysrakentaminen muuttamalla nykyisin liiketilojen korttelialueita ja katualueita asuinkerrostalojen kortteleiksi.

Kaavamuutos tarjoaa valmistuttuaan noin 140 asuntoa. Se voi tarkoittaa parisataa asukasta. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Lisäksi kaavaehdotus sisältää 70 autojen pysäköintipaikkaa.

Uudet asuinrakennukset ovat 7- ja 8-kerroksisia. Liiketilat sijoittuvat ensisijaisesti rakennusten kivijalkaan Hakunilantien ja Heporinteen kulmaukseen. Asukaspysäköinti tehdään pääosin korttelin sisään maantasoon. Autopaikoista osa voidaan sijoittaa Oritien pysäköintilaitokseen.

Kaavamuutoksen yhteydessä kaavamuutosalueen läpi kulkeva kevyen liikenteen reitti siirretään ja Hakunilantien ylittävä kevyen liikenteen silta puretaan Vantaan pikaratikan suunnitelmien mukaisesti. Uusi kevyen liikenteen reitti osoitetaan kaavamuutosalueen eteläosassa Hakunilantien tasoon.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Hakunilan Heporinteen asemakaavan muutosehdotuksen.