Kytömaan asuinaluetta laajennetaan Keravalla

Kytömaan asuinaluetta aiotaan laajentaa Keravalla. Pohjois-Kytömaan asemakaavan tavoitteena on sovittaa maastoon, ympäröivään luontoon ja viereisen asuinalueen jatkoksi uutta asuinaluetta Keravan yleiskaavan mukaisesti.

Pohjois-Kytömaan uudelle asuinalueelle suunnitellaan pääsääntöisesti erillispientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja.

– Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita, kerrotaan Keravan teknisen lautakunnan lausunnossa.
Tekninen lautakunta puoltaa Pohjois-Kytömaan asemakaavaluonnoksen hyväksymistä.

Kaavaluonnoksen mukaan Kutimäentie ja Myllärinmutka toimivat alueen kokoojakatuina, joiden kautta alueelle on tarkoitus toteuttaa uusi HSL:n bussiyhteys. Kevyenliikenteen väylät sijoittuvat kokoojakatujen varsille sekä osittain kokonaan erilleen ajoväylistä.

Luonnoksessa on myös huomioitu, että Pohjois-Kytömaan uudelta asuinalueelta voidaan järjestää liikenteellinen yhteys tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavalle Tuusulan Ristikydön asemalle.

Kaupungin mukaan Pohjois-Kytömaan asemakaavalla turvataan alueen keskeisimmät ja tärkeimmät luontoympäristöt osana kaupunkirakennetta.

– Asemakaavassa on huomioitu ekologiset viheryhteydet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, todetaan teknisen lautakunnan lausunnossa.