Helsinki kartoittaa kaupunkilaisten näkemyksiä pyöräliikenteen olosuhteista

Helsinki on avannut kyselyn, jossa kysytään kaupunkilaisilta missä ovat pyöräteiden suurimmat puutteet ja ongelmakohdat. Kyselyn tarkoituksena on kerätä kaupunkilaisten näkemyksiä Helsingin pyöräverkoston nykytilasta, jonka pohjalta pyöräliikenteen hankkeita tullaan arvioimaan tärkeysjärjestykseen.

Helsingin pyöräliikenne on kasvussa ja kaupunki edistää määrätietoisesti pyöräliikenteen olosuhteita. Pyöräverkoston suurimmat ongelmat ovat kantakaupungissa, jossa reitit ovat vielä paikoin varsin katkonaisia. Kantakaupunkiin suunnitellaan lisää yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja. Toteutettavaa on myös esikaupunkialueilla sekä koko kaupungin kattavassa 130 kilometrin mittaisessa baanaverkossa.

Nyt auki oleva kysely liittyy pyöräväylien priorisointi- ja investointiohjelmaan, jossa haetaan pyöräverkon toteuttamisratkaisuja aiempaa nopeammin. Pyöräverkoston investoinnit halutaan kohdistaa pyöräilijöiden kannalta merkittävimpiin paikkoihin. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään, kun pyöräväyliä arvioidaan tärkeysjärjestykseen. Tärkeimpien kohteiden suunnittelua ja rakentamista pyritään aikaistamaan.

Kysely on auki 26.4. asti osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/8224/

Vastauksia kyselyyn toivotaan kaikilta Helsingissä pyöräileviltä koko kaupungin alueelta. Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä.

Kuva: Jussi Hellsten