Migreeniä ymmärretään huonosti – sairaudella on yhteiskunnallisia vaikutuksia

Migreeni vaikuttaa voimakkaasti ja laaja-alaisesti paitsi sitä sairastavien elämään myös yhteiskuntaan. Tuoreessa, kansainvälisessä My Migraine Voice -kyselytutkimuksessa selvisi, että heikentynyt elämänlaatu, syyllisyys, avuttomuus, turhautuneisuus, sairauspoissaolot ja läheisen avun tarve ovat esimerkkejä migreenin monista vaikutuksista. Suomesta kyselyyn vastasi 345 migreeniä sairastavaa, ja se tehtiin yhteistyössä Suomen Migreeniyhdistyksen kanssa.

Migreeniä pidetään usein vain päänsärkynä. Kuitenkin kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että migreeni vaikuttaa sitä sairastavan toimintakykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin monin eri tavoin”, Suomen Migreeniyhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Hietaranta sanoo. 

Yli puolet vastaajista koki, että migreenikohtaukset hallitsevat heidän elämäänsä. Lähes kaikki vastaajat olivat joutuneet muuttamaan suunnitelmiaan migreenin vuoksi, ja suurimmalla osalla migreeni on vaikuttanut läheisiin perhe- ja ihmissuhteisiin.

Menetettyjä työpäiviä ja sairaalakäyntejä 

Migreeni vaikuttaa usein työelämään keskittymisvaikeuksina ja menetettyinä työpäivinä. Suomessa kyselyyn vastanneet olivat olleet migreenin vuoksi poissa töistä keskimäärin 2,1 päivää kuukaudessa. Kolmasosa tunsi menettäneensä liian monta työpäivää.

Lähes kaikkien vastaajien työnantajat tiesivät migreenistä, mutta alle puolet oli tarjonnut tukea sairauden kanssa pärjäämiseen. Joka kolmannen mielestä työkaverit eivät ymmärrä sairautta tai ota sitä vakavasti. 

On tärkeää, että työnantaja, työtoverit sekä migreeniä sairastavan läheiset ymmärtävät migreeniä sairautena. Näin he osaavat paremmin tukea migreeniä sairastavaa arjessa”, toteaa Hietaranta. 

Menetettyjen työpäivien lisäksi migreeni kuormittaa myös terveydenhuoltoa. Edellisen 12 kuukauden aikana yli kolmasosa kyselyn vastaajista oli käynyt päivystyksessä voimakkaiden migreenioireiden vuoksi, ja kymmenesosa oli joutunut viettämään vähintään yhden yön sairaalassa. 

Voimakasta kipua ja toimintakyvyn rajoittuneisuutta 

Vastaajat arvioivat kokemansa kipua asteikolla 0–10. Yli puolet vastaajista arvioi migreenin aiheuttamaksi kivuksi 8 tai yli. Usein migreeni kestää yli 24 tuntia, minkä aikana suurimmalla osalla toimintakyky on erittäin rajoittunut. Kivun takia kärsitään univaikeuksista ja joudutaan viettämään aikaa pimeässä ja eristyksissä.

Vaikka noin puolet suomalaisista vastaajista kertoi oppineensa elämään migreenin kanssa, peräti 74 %:n mielestä ihmiset eivät ymmärrä heidän kipuaan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.