Hoitojonot pidettävä kohtuullisina pandemiankin aikana

Eläkeliiton liittovaltuusto esittää huolensa hoitojonojen pitenemisestä koronakriisin keskellä. Perinteisesti sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että suun terveydenhuollon hoitojonot ovat pidentyneet kesälomakaudella, mutta nyt jonot ovat venyneet koronapandemian aikana huomattavasti pidemmiksi. Kymmenien tuhansien eläkeläisten kiireettömät vastaanottoajat, kontrollikäynnit, leikkaukset ja muut operaatiot peruttiin keväällä eikä uusia aikoja ole osoitettu riittävästi.

Samaan aikaan aiemmin tuntemattoman koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi suositeltu sosiaalinen eristäytyminen on saanut ikääntyneiden kansalaisten keskuudessa aikaan pitkäaikaisen sosiaalisten tilanteiden pelon. Tiedot Eläkeliiton jäsenkunnasta kertovat, kuinka eläkeläiset eivät yksinkertaisesti ole uskaltaneet käydä lääkärissä, vaikka vastaanottoaika olisi heille löydettykin. Myös mielenterveysongelmat ovat pahentuneet koronan myötä.

Liittovaltuusto muistuttaa, että akuutin koronakriisin keskellä tulisi Suomessa kyetä kehittämään tartuntatautien ehkäisyn lisäksi myös muuta terveydenhuoltoa. Akuutti hoitovaje ei voi jäädä odottamaan hallituksen sote-uudistusta. Hoitamattomat pitkäaikaissairaudet ja muut terveysongelmat ovat riskitekijöitä myös koronaviruksen ehkäisyssä. Palveluiden saatavuus on turvattava ikääntyneille myös poikkeusolojen keskellä.