”Vangit eivät ole yhtenäinen ryhmä” – Uutuuskirja syventyy vankien arkeen

Vankilat ovat suljettuja ja läpinäkymättömiä yhteisöjä. Varsin vähän muurien ulkopuolella tiedetään, miten vankiloiden arki rakentuu, miten vangit suhteutuvat toisiinsa ja miten he voivat. Heidän elämäänsä liittyy monia perusteettomia ennakkoluuloja sekä hyvässä että pahassa. Uutuuskirja Suomalainen vanki – Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa on Sakari Kainulaisen ja Juho Saaren toimittama tietokirja, joka pyrkii purkamaan näitä ennakkoluuloja.

”Elämästä vankilan muurien sisällä on erilaisia näkemyksiä. Käsillä oleva kirja on kattava kuvaus vankien elämänlaadusta ja arjen rakenteista”, Sakari Kainulainen sanoo.

”Suomalaisten vankien elämänlaatu on selkeästi muuta väestö alhaisempi, mutta toisaalta myös vankien välillä on suuria eroja: heidän asemansa vankilan hierarkiassa sekä näkemykset muun muassa luottamuksesta, sosiaalisista suhteista, yksinäisyydestä ja osallisuudesta vaihtelevat merkittävästi. Vangit eivät siis ole yhtenäinen ryhmä, vaan muurien sisällä on monenlaista elämää.”

Kirjan artikkelit väistävät yleistyksiä ja kertovat vankien moninaisista kokemuksista.

”Valtaosalla vangeista on kokemuksia väkivallasta ja turvattomuudesta. Reilusti yli puolet vangeista pitää kuitenkin vankilaa turvallisena paikkana. Tämä ei vastaa mielikuvaa vankiloista vaarallisina paikkoina”, Kainulainen sanoo.

Kirjan toimittajat ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä huono-osaisuuden notkelmiin sijoittuvien väestöryhmien tutkimisessa. Kainulaisen ja Saaren tutkimukset ovat kohdistuneet leipäjonojen asiakkaisiin, suonensisäisten huumeiden käyttäjiin, asunnottomiin ja ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta kärsiviin. ”Nyt oli vankien vuoro.”

Teos soveltuu vankiloista ja elämänlaadusta kiinnostuneille. Kainulainen suosittaa kirjaa erityisesti palveluiden kehittäjille, oppilaitoksille ja päätöksentekijöille.