Sallivalla asenteella jaksaa työelämässä

Kauko Vanajas

Työuupumus on vakava pitkäaikaisen negatiivisen työstressin aiheuttama tila. Uupumukseen kuuluu tietysti väsymys. Suhtautuminen työhön muuttuu kyynisemmäksi. Tämä on aihe, josta ei varmasti voi puhua liikaa.

Huikea vaatimustaso oikeastaan kaikilla työelämän tasoilla on liiankin tuttu juttu. Kantaa työuupumukseen on vihdoin aletu ottaa. Tutkimustietoa psyykkisten ja fyysisten voimavarojen riittämättömyydestä saadaan kaiken aikaa lisää. Vakavan asian arviointiin, työuupumuksen yleisyyteen ei ole ollut riittävää tietoa. Työkalut ovat puuttuneet. Lisääntynyt epävarmuus ja työn kuormittavuus on saanut vastuulliset ja kaukonäköiset työnantajat kiinnittämään huomiota ilmiöön. Ehkäisytoimet ovat kehittyneet. Aina jatkuva rakennemuutos luo myös paineita.

Yritysmaailmassa tärkeimmiksi tekijöiksi uralla etenemiselle sekä miehet että naiset arvioivat henkilökohtaiset ominaisuutensa, kovan työn, omat saavutukset ja oman aktiivisuuden. Kunnianhimoiset ihmiset asettavat haastavia tavoitteita ja ottavat harkittuja riskejä. Toimintatapoja voi parantaa tietoa etsimällä. Omia tuloksia pitää myös arvostaa. Aloitekyky ja optimismi näkyvät työpaikalla tilaisuuteen tarttumisena ja sinnikkyytenä.
Hyvä johtaja kykenee olemaan ymmärtäväinen ja tuntemaan myötätuntoa. Samaan aikaan hän pystyy kuitenkin olemaan rationaalinen ja omatoiminen. Tunteita ja älyä voi yhdistellä joustavasti, tunteet voi pitää mielekkäällä tavalla kurissa.

Kaikenlaisten taitojen hankkiminen vahvistaa itseluottamusta. Selätetyt haasteet vahvistavat itseluottamusta entisestään. Erilaisille totunnaisista tavoista poikkeaville hetken mielijohteille saa välillä antaa periksi. Uteliaisuus on positiivista. Optimisti pärjää myös runsaan työmäärän kanssa. Täydellisyyteen ei aina tarvitse pyrkiä, vaan itselleen kannattaa myös olla armollinen. Tietty määrä stressiä on positiivinen voima. Sen kautta saamme voimavaramme parhaiten käyttöön. Pahinta on työn hallinnan tunteen menettäminen. Joskus voi sallia itselleen tehtävään tarttumiseen myös ”huomenna”. Vanhan sanonnan mukaan ”Ylitä silta kun olet sillä”. Työuupumisen ehkäiseminen on helpompaa kuin uupumisesta toipuminen. Omien rajojen tunnistaminen vaikuttaa tavoitteenasetteluun. Riittävän hyvä työsuorituskin on arvokas.

Kauko Vanajas

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.