Ikääntyminen vaikuttaa myös kielenkäyttöön

Miten vanhuksista ja vanhuksille puhutaan? Miten ja miksi kieli vanhuudessa muuttuu? Uutuuskirja Vanhuus ja kielenkäyttö purkaa yksipuolista kuvaa vanhuudesta ja tarjoaa uutta tutkimustietoa keskusteluun ikääntymisestä suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa.

Vanhuus ja kielenkäyttö nostaa esiin uusia ja kriittisiä näkökulmia paljon puhuttuihin vanhenemisen, vanhustenhoidon ja kielenkäytön teemoihin. Ikä on vain yksi muuttuja, ja vanhuus ja kielenkäyttö kytkeytyvät moniin muihin taustatekijöihin, kuten yksilöllisiin terveyteen tai kielitaustaan liittyviin eroihin.

Teoksen lähestymistapoina ovat esimerkiksi diskurssin- ja vuorovaikutuksentutkimus sekä etnografia. Artikkeleissa analysoidaan muun muassa mediatekstejä, haastatteluja ja videoituja vuorovaikutustilanteita. Teoksen ovat toimittaneet tutkijatohtori Kaarina Hippi, tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professori Anne Mäntynen sekä pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm. Kirjoittajat ovat vanhuuden ja kielenkäytön tutkijoita kielentutkimuksen ja sen lähialojen piiristä.