Älä menetä työn hallinnan tunnetta

Työuupumus on vakava pitkäaikaisen negatiivisen työstressin aiheuttama tila. Uupumukseen liittyy tietysti myös väsymys.
Suhtautuminen työhön on muuttumassa kyynisemmäksi.Tämä on aihe, josta ei varmasti voi puhua liikaa. Huikea vaatimustaso oikeastaan kaikilla työelämän tasoilla on liiankin tuttu juttu. Tutkimustietoa psyykkisten ja fyysisten voimavarojen riittämättömyydestä saadaan kaiken aikaa lisää. Lisääntynyt epävarmuus ja työn kuormittavuus saa vastuulliset ja kaukonäköiset työnantajat kiinnittämään
huomiota ilmiöön. Ehkäisytoimet ovat onneksi kehittymässä.
Aloita itsestäsi

Työympäristöön liittyviä tekijöitä kannattaa puntaroida. Onko omien ajatuksellisten mallien viitoittamana toimiminen stressin aiheuttaja? Avoimesti kannattaa miettiä onko vika peilikuvassa? Minkälainen on vuorovaikutusuhde itse työhön? Liittyvätkö
stressitekijät työtovereihin? Onko itse työ kaiken aiheuttaja? Ponnistelut kannattaa keskittää asioihin joihin on mahdollista vaikuttaa parannuksia esittäen. Omat päämäärät kannattaa
kristallisoida ja edetä niihin selkeällä tavoitteellisuudella.

Yhteistyö työtovereiden kanssa selkeällä nuotituksella on antoisaa varsinkin kun se tuottaa tulosta ja parantaa ilmapiiriä. Keneltäkään ei kannata vaatia kohtuuttomuuksia, varsinkaan itseltä. Kannattaa myös välttää töiden ja hankalien ratkaisujen tekemisen lykkäämistä, sillä se todellakin nakertaa henkisiä voimavaroja. Joskus voi sallia itselleen tehtävään tarttumiseen myös ”huomenna”. Vanha sanonta kuuluu ”Ylitä silta kun olet sillä”.

“Täydellisyyteen ei aina tarvitse
pyrkiä, vaan itselleen kannattaa myös olla armollinen”.

Jotta yritysmaailmassa ja uralla etenisi joutuu arvioimaan
henkilökohtaiset ominaisuutensa, saavutuksensa ja oman aktiivisuutensa. Kunnianhimoiset ihmiset asettavat haastavia tavoitteita ja ottavat harkittuja riskejä. Toimintatapoja voi parantaa tietoa etsimällä. Omia tuloksia pitää myös arvostaa. Aloitekyky ja optimismi näkyvät työpaikalla tilaisuuteen tarttumisena ja sinnikkyytenä. Kaikenlaisten taitojen hankkiminen vahvistaa itseluottamusta. Selätetyt haasteet vahvistavat itseluottamusta entisestään. Erilaisille totunnaisista tavoista poikkeaville hetken mielijohteille saa välillä antaa periksi. Uteliaisuus on positiivista. Optimisti pärjää myös runsaan
työmäärän kanssa. Täydellisyyteen ei aina tarvitse pyrkiä, vaan itselleen kannattaa myös olla armollinen. Tietty määrä stressiä on positiivinen voima. Sen kautta saamme voimavaramme parhaiten käyttöön. Pahinta on työn hallinnan tunteen menettäminen.
Työuupumisen ehkäiseminen on helpompaa kuin uupumisesta toipuminen. Omien rajojen tunnistaminen vaikuttaa tavoitteenasetteluun. Riittävän hyvä työsuorituskin on arvokas.

Hyvä johtaja kykenee olemaan ymmärtäväinen ja tuntemaan
myötätuntoa. Samaan aikaan hän pystyy kuitenkin olemaan rationaalinen ja omatoiminen. Tunteita ja älyä voi yhdistellä joustavasti, tunteet voi pitää mielekkäällä tavalla kurissa.

Kauko Vanajas

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.